Digital guide om dialog med media

”En tidig julklapp till alla forskare!” Så beskriver Anna Maria Fleetwood, Vetenskapsrådet, de fyra avsnitten med lärdomar och tips från seminarieserien Möt media, som nu finns publicerade på VAs webbplats.

I Möt media-seminarierna delade erfarna journalister och medievana forskare med sig av tips och erfarenheter inför en forskarpublik. Syftet var att inspirera forskarna att våga interagera med medier och ge sig ut i samhällsdebatten i större utsträckning.

I text och videoklipp finns nu råd och centrala budskap samlade i fyra avsnitt på VAs webbplats. I en gästkrönika introducerar Anna Maria Fleetwood, Vetenskapsrådet, avsnitten och berättar mer om seminarierna.

Seminarierna arrangerades under 2013–2016 av VA tillsammans med forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova, i samarbete med lärosäten runtom i Sverige.

Möt media – samlad kunskap från seminarieserien 2013 – 2016


Lägg till en kommentar