VA på Unescos generalkonferens

Skapad:

2017-11-13

Senast uppdaterad:

2022-01-10

I år inbjöds för första gången civilsamhället att ingå i den svenska delegationen vid FN-organet Unescos generalkonferens i Paris. Civilsamhällesföreträdarna kom från organisationer som är verksamma inom Unescos ansvarsområden – utbildning, vetenskap och kultur. VA var en av de tio organisationerna i den svenska delegationen.

Unesco 2017 - bildspel
På Unescos generalkonferens som arrangeras vartannat år samlas medlemsländer, associerade länder och observatörer från icke medlemsstater och övriga organisationer. Som observatör kunde VA vara med både vid de centrala förhandlingarna och vid de svenska och nordiska möten som hölls därutöver. VA hade dessutom fullt tillträde till Unescos huvudkvarter Fontenoy och delegationsbyggnad Miollis i Paris. De nordiska länderna hade till exempel gemensamma möten innan varje så kallad programkommission började sitt arbete.

Programkommissionernas arbete är centrala vid generalkonferensen. Vid årets konferens var de sex: SC (Science Commission), SHS (Social and Human Sciences Commission), ED (Education Commission), CI (Communication and Information Commission), CLT (Culture Commission) och APX (Administration and Programme Commission). Dessutom finns kommittéer som bland annat hanterar val till Unescos olika församlingar.

VA deltog i de båda vetenskapliga kommissionernas arbete, som bland annat behandlade frågor som forskares status, etiska principer kring klimatförändringar, beslut om en International Day of Light den 16 maj 2018, en strategi för klimatförändringar och ett årtionde för havsforskning.

Många sidoarrangemang

Under mötesdagarna pågick parallella sidoarrangemang, och Sverige var medarrangör och/eller -finansiär till flera av dem. Några exempel är seminariet om GO-Spin – Global Observatory of Science, Technology and Innovation Policy Instruments , en rapport om World Trends in Freedom of Expression and Media Development med närvaro av kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP), och lanseringen av projektet Our Rights, Our Lives, Our Future: Sweden’s support to Unesco for expanding comprehensive education in Africa med närvaro av utbildningsminister och delegationsledare Gustav Fridolin (MP).

Det fanns också en särskild daglig mötesplats för civilsamhällesorganisationer med flera programpunkter. Unesco arrangerar NGO Forums ett par gånger per år, och för 2018 planeras preliminärt ett forum – det första – om vetenskapliga frågor.

Dialog och förhandlingar

Det var intressant att på nära håll få se hur en global organisation fungerar. För VA var det särskilt givande att följa revisionen av rekommendationen om status för forskare. Det var förhandlingar i ordets rätta bemärkelse, med sena förslag till ändringar, korridorsamtal och flera ajourneringar av mötet för att komma överens. Till slut gick den nya rekommendationen igenom och ska formellt antas i plenum innan den blir officiell. Det finns alla förutsättningar för att den kan ligga till grund för diskussioner om forskares roll i samhället, menar Maria Lindholm, chefsutredare och VAs representant vid generalkonferensen.

– Det är också en speciell känsla att se ett FN-organ i praktiken, med 195 länder i aktion och samtal över nations-, språk- och kontinentsgränser. Sedan tillkommer förstås att Unescos huvudbyggnad är fantastisk, både när det gäller arkitektur och konst. För den som inte redan är bekant med Unesco är det inte alldeles enkelt att hitta till all spännande verksamhet som bedrivs inom organisationen. Till exempel arbetar Unesco sedan länge med bioetik, och har många rapporter att botanisera bland i sin virtuella bokhandel, säger Maria Lindholm.

Verktygslåda för medborgarforskning

Före generalkonferensen höll Unesco ett Youth Forum. Slutsatserna från forumet rapporterades i varje kommission och enligt den svenska delegationen var kopplingarna till vetenskap ovanligt starka i år. Till exempel poängterades unga forskares roll för vetenskapen i framtiden, liksom den betydelse vetenskapliga resultat har för unga människor.

Ett konkret förslag var att Youth Forum tillsammans med Unesco ska skapa en Citizen Science toolbox och i Sveriges kommentar till rapporteringen nämndes VA som en nationell organisation med expertis inom medborgarforskning. Vid generalkonferensen bestämdes också att Youth Forum i fortsättningen ska arrangeras ett år före generalkonferenserna för att kunna ge mer bidrag till dessa och på så sätt öka ungdomars inflytande.

– Sveriges delegation arbetar oerhört professionellt, med dagliga rapporter som skickas ut till delegationen på kvällarna, morgonmöten och väl förberedda och förankrade inlägg, säger Maria Lindholm.

Hon uppskattade att få ingå i delegationen och har fått mycket inspiration för VAs fortsatta arbete. VA hade flera möten med tjänstemän vid Unescos sekretariat som var värdefulla och förhoppningsvis leder till konkreta utbyten och samarbeten framöver.

– Det fanns ett stort intresse för de frågor VA arbetar med, som till exempel ForskarFredag och våra förtroendemätningar, berättar Maria Lindholm,

Totalt var tio organisationer[1] från det svenska civilsamhället på plats under generalkonferensen, som ägde rum mellan den 30 oktober och 14 november 2017, och samlade närmare 3 000 deltagare från 195 länder.


[1] De svenska civilsamhällesorganisationerna var:

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *