Många bäckar små – breda nyhetsflöden hos unga

Skapad:

2017-10-04

Senast uppdaterad:

2023-08-11

Svenska ungdomars flöden av nyheter i sociala medier har många källor. De flesta av nyheterna upplevs som trovärdiga. Facebook levererar de flesta – men inte de mest pålitliga – nyheterna bland sociala medier. Det är några preliminära resultat från ForskarFredags massexperiment Nyhetsvärderaren.

Elever på Härnösands gymnasium deltar i Nyhetsvärderaren. Foto: Anna-Carin Eliasson

I fredags avslutades datainsamlingen till ForskarFredags massexperiment 2017, Nyhetsvärderaren. Drygt 12 000 elever var anmälda till experimentet, som gick ut på att undersöka trovärdigheten i de ungas egna nyhetsflöden.

– Det har varit en helt otrolig uppslutning. Elever och lärare har gjort ett fantastiskt jobb som forskningsassistenter i det här unika experimentet, säger Thomas Nygren, docent vid Uppsala universitet, och ansvarig forskare för Nyhetsvärderaren.

Analysen av elevernas inrapporterade nyheter kommer att pågå under hösten. Men Thomas Nygren har redan gjort en översikt för att få fram några tidiga resultat.

Hög trovärdighet överlag

De första analyserna visar att eleverna anser att de flesta nyheterna har en hög trovärdighet. Samtidigt får åtta procent av de omkring 5 700 värderade nyheternas källor betyget icke trovärdig. Nio procent av nyheterna anses ha en dålig användning av bevis, och en lika stor andel nyheter håller inte vid en jämförelse med andra källor. Nyheter inom livsstil och nöje har överlag lägre trovärdighet än andra områden, som till exempel politik och brott.

I Nyhetsvärderarens statistikdel kan eleverna göra egna analyser på det insamlade materialet.

Många källor till nyhetsflödet

Elevernas nyheter kommer från en mängd olika sajter, varav Aftonbladet.se är den mest populära. Dagstidningar, kvällspress och public service har starka roller i flödena och deras nyheter ses överlag som trovärdiga. En del andra nyhetssajter, som mest vill locka till klick, upplever eleverna däremot som mindre pålitliga.

De flesta nyheterna i sociala medier når eleverna via Facebook (58 %), följt av Instagram (22 %), Snapchat (10 %) och Twitter (9 %). När det gäller trovärdigheten hos nyheterna som sprids via sociala medier får Twitters nyheter högst betyg (7,4 på en skala från 1 till 10), följt av Instagram (6,8), Facebook (6,4) och Snapchat (6).

Fortsättning följer

En populärvetenskaplig rapport kommer att publiceras när analyserna är klara i början av 2018. Samtidigt fortsätter utvecklandet av det digitala verktyg som eleverna använt för att granska sina nyheter. Målet är att verktyget i framtiden ska kunna användas för att undervisa om källkritik i skolan, både i Sverige och utomlands.

Nyhetsvärderaren är ett samarbete mellan Vetenskap & AllmänhetUppsala universitet och RISE Interactive. Massexperimentet genomförs med stöd från Vinnova och EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 via ForskarFredag.

För mer information, se Nyhetsvärderarens sida på ForskarFredags webbplats, eller kontakta Fredrik Brounéus, projektledare VA.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *