VA hjälper till att expandera nätverk för Science shops i EU

SciShops är ett nytt EU-finansierat projekt som ska utveckla ekosystemet för Science Shops i EU. VA är en av 18 europeiska partners i detta 2,5-åriga projekt, som startade med ett kick-offmöte i Wien.

Science shops är modell för att möjliggöra forskningssamarbeten och kunskapsöverföring mellan forskare och samhällsaktörer. Den ursprungliga idén med Science shops var att skapa en fysisk plats på universiteten där medborgare och olika samhällsaktörer kunde samarbeta med forskare för att få hjälp med att lösa problem.

Syftet med projektet är att ta till vara kunskapen inom befintliga Science shops, öka deras kapacitet och undersöka hur olika typer av forskningsorganisationer, forskningsinstitut, företag, icke-statliga organisationer och universitet, kan utveckla nya Science shops.

Projektet kommer att utveckla riktlinjer, ta fram goda exempel, utbildningsmaterial och lansera en plattform för kunskapsdelning och nätverkande som kan hjälpa organisationer som vill starta nya Science shops. Dessutom kommer tio nya Science shops att etableras.

VA:s roll i projektet är att identifiera intressenter och goda exempel på Science shops i EU via undersökningar och fallstudier. VA kommer samtidigt undersöka möjligheter för att främja Science shops-konceptet i Sverige och hjälpa till med projektets kommunikation.

”VAs breda kompetens och erfarenhet från tidigare EU-projekt som t.ex. RRI Tools kommer att komma väl till pass,” säger Helen Garrison, projektledare för SciShops på VA.

Föreningen är också medlem i det internationella nätverket för Science shops, Living Knowledge.

”Genom att engagera samhället stärks både forskningsprocessen och forskningens resultat. Det leder också till bättre undervisnings- och inlärningsmetoder på universiteten, vilket gynnar både studenter och lärare,” säger Colombe Warin, EU-kommissionens handläggare för SciShops-projektet.

Det finns inga Science shops i Sverige, men några VA-medlemmar har uttryckt intresse för konceptet. Svenska organisationer som är intresserade av att få mer information om Science Shops och de möjligheter som finns inom EU-projektet är välkomna höra av sig Helen Garrison, projektledare för SciShops eller till Maria Hagardt, internationell expert på VA.

SciShops är ett 30 månader långt projekt som löper från september 2017 till februari 2020 och finansieras under EU-kommissionens Horisont 2020-program

Projektpartners


Lägg till en kommentar