FÖRNUFT ELLER KÄNSLA – Forum för forskningskommunikation

Skapad:

2017-09-13

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Kunde du inte vara på plats i Göteborg under 2017 års Forum för forskningskommunikation? Ta del av de olika delarna och föreläsningarna nedan:

Inledning

Invigningstal med Stefan Örgård, Vetenskapsfestivalen & Anna Maria Fleetwood, Vetenskapsrådet, följt av Debunking scientific myths med Professor Stephan Lewandowsky, University of Bristol.
Efterföljande Samtal: Hur skapar vi engagemang och tillit i forskningkommunikationen? med Lena Lid Falkman, retorikexpert, Emanuel Karlsten, journalist, samt Jesper Strömbäck, medieforskare:

(O)strategisk kommunikation?

Forskning och högre utbildning ska leda till samhällsutveckling, välfärd och konkurrenskraft. Hur återspeglas detta i lärosätenas kommunikation? Med Lars Niklasson, rektor på Högskolan i Skövde, Eva Regårdh, Stiftelsen för strategisk forskning och Ulf Hall, KK-stiftelsen.

Seminariet handlade om organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina mål och att dessa ska vara verksamhetsrelaterade och långsiktiga. Dessa ska stå i centrum, inte målen för en viss kommunikationsinsats. Kommunikation ska ses som det som skapar och ger förutsättningar för en organisations existens, och bidra till dess framgång och långsiktiga överlevnad. K0pplingen till den forskningspolitiska propositionen, som bland annat tar upp att lärosätena ska bidra till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft samt svara mot samhällsutmaningar togs också upp. Mot bakgrund av detta, presenterades därefter vad lärosätena de facto kommunicerar. (Tyvärr föll ljudet bort vid inspelningens inledning. Först vid 13:08 fungerar tekniken):

Scicomm Showcases!

Inspireras av forskningskommunikation i våra grannländer! De projekt som här presenteras är:
Rakket 69 – prisbelönt TV-talangtävling för unga forskare, med Terje Tuisk, Estlands forskningsråd.
Science March Stockholm, med Lotta Tomasson, Vetenskap & Allmänhet.
ScienceNordic – oberoende nyhetskanal för nordisk vetenskap, med Vibeke Hjortlund, ScienceNordic.

Avslutning

Varför räcker inte fakta för att övertyga? Forskares egna berättelser blir allt viktigare för att kommunicera vetenskap och göra forskningen relevant. Men vad händer när forskaren förväntas bli personlig för att beröra sin publik? Anders Duus, dramatiker, Maria Osbeck, forskare Swedish Environmental Institute, Björn Sandén, forskare Chalmers, Caroline Jonsson, forskare Göteborgs universitet samtalar med Eva Krutmeijer och Ragnhild Larsson från nätverket FORSKOM om bland annat storytelling

Sedan ses seminariet How to stand up for science in polarised debates med Sofie Vanthournout, Director of Sense About Science Europe och avslutningsvis pratar Reetta Kettunen, Secretary General of the Committee for Public Information om Initiatives and Measures for an open and responsible science communication landscape in Finland:

 

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *