Ungdomar forskar om källkritik med ForskarFredag

Skapad:

2017-08-31

Senast uppdaterad:

2023-08-11

Vilka nyheter rör sig i svenska ungdomars nyhetsflöden? Och hur trovärdiga tycker ungdomarna själva att nyheterna är? I måndags gick startskottet för ForskarFredags massexperiment 2017 – Nyhetsvärderaren.

Under veckorna 35 och 39 deltar mer än 11 000 högstadie- och gymnasieelever i årets massexperiment. Uppgiften är att värdera trovärdigheten hos nyheter i ungdomars egna nyhetsflöden.

Det här är troligen världens största studie på området, och vi är väldigt spända på resultaten,

säger Thomas Nygren, docent i historia vid Uppsala universitet, och ansvarig forskare i massexperimentet.

Till sin hjälp har eleverna ett digitalt verktyg som guidar dem genom granskningen. Verktyget bygger på de principer som forskning har visat är avgörande för god digital källkritik.

Resultat i realtid

Resultaten från elevernas granskningar samlas i Nyhetsvärderarens databas. Här kan eleverna söka och filtrera bland alla nyheter som rapporterats, och göra egna analyser.

De kan till exempel undersöka vilka sociala medier nyheterna kommer ifrån, vilka slags nyheter som är vanligast och göra jämförelser med andra delar av landet,

säger Fredrik Brounéus, projektledare på Vetenskap & Allmänhet.

Målet med det digitala verktyget är att det i framtiden ska kunna användas brett för både undervisning och forskning. En engelsk version är under utveckling, då Thomas Nygren i projektet samarbetar med kollegor vid Stanford-universitetet i USA för att bättre förstå digitala och källkritiska utmaningar i undervisningen.

Nyhetsvärderaren är ett samarbete mellan Vetenskap & Allmänhet, Uppsala universitet och RISE Interactive. Massexperimentet genomförs med stöd från Vinnova och EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 via ForskarFredag.

För mer information, se Nyhetsvärderarens sida på ForskarFredags webbplats, eller kontakta Fredrik Brounéus

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *