Samtala och mingla med oss i Almedalen!

Skapad:

2017-06-20

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Delta i dialoger om hur samspelet mellan forskare och allmänheten, företag, journalister, organisationer och skola ser ut och hur det kan förbättras. Diskutera hur samverkan mellan forskare och politiker kan stärkas. Välkommen till dialogseminariet och minglet Vetenskap och fakta i politiken – beslutsfattande i post-sanningens tid och fyra ytterligare programpunkter under Almedalsveckan i Visby.

DIALOGSEMINARIER TISDAG

Hur kan civilsamhället samverka i forskning och innovation?

Utifrån inledande exempel på FoU-program och stöd till sociala innovationer pratar vi om hur kan akademi, finansiärer och ideella organisationer tillsammans utveckla ny kunskap om civilsamhället. Hur kan civilsamhället stärka sin egen innovationsförmåga?

Vi välkomnar forskare, forskningsfinansiärer, verksamma i ideell sektor liksom alla intresserade till ett rundabordssamtal om möjligheter och hinder för ökad samverkan mellan forskning, innovation och praktik!

Samarrangemang Ideell Arena, Vinnova och Vetenskap & Allmänhet. Läs mer här…

Tid: 4 juli klockan 07:45 – 09:00

Frukost

Science Café: Varför ska vi lita på vetenskapen?

Forskning och fakta utmanas när kunskap ersätts av magkänsla. Vad är det som gör att vi kan lita på den vetenskapliga processen? Är forskningen fri från känslor och gissningar? Vad är bra och vad är dålig forskning?

I ett vetenskapscafé är det deltagarnas frågor som styr samtalet. Kom och fika med två forskare och ledamöter av Kungl. Vetenskapsakademien.

Samarrangemang Kungl. Vetenskapsakademien och Vetenskap & Allmänhet. Läs mer här …

Tid: 4 juli klockan 12:30–13:15

Fika

Science Café: Öppen vetenskap inom medicin – ett samtal om möjligheter och fallgropar

Vad händer med forskarens roll som expert när forskningsdata blir öppna? Vad är möjligheterna och riskerna? Blir det svårare att skilja mellan bra och dålig forskning? Välkommen till ett vetenskapscafé om övergången till öppna forskningsdata och -resultat inom medicinsk vetenskap.

I ett vetenskapscafé är det deltagarnas frågor som styr samtalet. Kom och fika med två forskare och ledamöter av Sveriges unga Akademi!

Samarrangemang Sveriges unga akademi och Vetenskap & Allmänhet. Läs mer här …

Tid: 4 juli klockan 13:45–14:30

Fika

Vetenskap och fakta i politiken – beslutsfattande i post-sanningens tid + mingel

Hur mycket baseras politiska beslut på vetenskaplig kunskap? Påverkas vetenskapens roll i tider när forskningsbaserade fakta ifrågasätts? Hur kan samverkan mellan politik och forskning motverka mytspridning och faktaresistens?

Används forskningen i tillräcklig utsträckning och på goda grunder i samhället i dag? Hur förebygger vi att halvsanningar och påhittade resultat inte påverkar beslutsfattandet? Hur får vi till en fungerande dialog mellan vetenskapssamhället och beslutsfattarna? Välkommen till ett dialogseminarium om hur vetenskap används i politiken.

Samarrangemang Kungl. Vetenskapsakademien och Vetenskap & Allmänhet. Läs mer här …

Tid: 4 juli klockan 15:00–16:30

Mingel från klockan  16.30


DIALOGSEMINARIUM ONSDAG

Öppen vetenskap – för dialog, delaktighet och demokrati

Näringsliv, forskning, skola, allmänhet och beslutsfattare har alla mycket att vinna på öppen vetenskap. Men vad innebär det i praktiken? Vilka möjligheter ger det? Hur gör man i andra länder? Hur når vi målet? Hur ska öppen vetenskap bli verklighet?

Alla forskningsrön och alla data bör göras enkelt tillgängliga. Det blir följden av EU-ländernas beslut i fjol om att gå mot ett öppet vetenskapssystem. Men hur ska detta genomföras i praktiken i Sverige? Vilka politiska beslut behöver tas för att komma vidare? Är det forskarsamhället som bör sätta standarder och utveckla de system som fungerar bäst? Vad kan vi lära av andra EU-länder?

Öppen vetenskap öppnar stora möjligheter för allmänheten, för företag och näringsliv, för innovation, för skolan, för politiker och beslutsfattande. Men många olika förväntningar riskerar att krocka. Därför är det viktigt med tydliga ställningstaganden så att alla vet som vad som gäller.

Välkommen att lära mer om utmaningar och lösningar under ett dialogseminarium om nästa steg för öppen vetenskap i Sverige.

Samarrangemang Svensk Biblioteksförening och Vetenskap & Allmänhet. Läs mer här …

Tid: 5 juli klockan 13:00–14:30


Våra experter på plats:

Vi är övertygade om att dialog är nödvändig för att upprätthålla samhällets vilja att satsa på forskning; för att individer, organisationer och folkvalda ska kunna fatta beslut som vilar på vetenskaplig grund; för att inspirera unga till högre utbildning och forskning och för att forskningen ska få tillgång till olika perspektiv och fler infallsvinklar som för utvecklingen framåt.

Är din organisation intresserad av att engagera eller träffa någon av våra talespersoner under Almedalsveckan?

Hör av er till Lotta Tomasson, [email protected], tel: 070-728 97 20.

Vi ses i Almedalen!

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *