Vetenskap & Allmänhets yttrande över justerad indikatorsmodell

VA har lämnat ett remissvar på Vinnovas slutrapport om metoder och kriterier för att bedöma lärosätenas samverkan med det omgivande samhället.


 
Ta del av remissvaret.


Lägg till en kommentar