Vi berättar gärna om samspelet mellan forskare och omvärlden i Almedalen!

Skapad:

2017-05-05

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Om du vill ha någon till ditt seminarium i Almedalen som kan beskriva hur samspelet mellan forskare och allmänheten, företag, journalister, politiker, organisationer, skola eller ungdomar ser ut i dag och hur det kan förbättras, kontakta gärna oss på Vetenskap & Allmänhet, VA!

Almedalen Foto: Klas-Herman Lundgren

Under årets Almedalsvecka i Visby vill vi särskilt föra dialog och utveckla kunskap om:

  • allmänhetens syn på forskning och forskningsbehov
  • forskningens förutsättningar, metoder och resultat
  • metoder för kommunikation om forskning

Det gör vi bland annat vid tre dialogseminarier:

Vetenskap och fakta i politiken – beslutsfattande i post-sanningens tid (+ mingel)

Öppen vetenskap – för dialog, delaktighet och demokrati

• Så kan ideell sektor bli mer delaktig i forskning och innovationer

och två vetenskapscaféer:

• Varför ska vi lita på vetenskapen?

 Hur kan civilsamhället samverka i forskning och innovation?

Vi är övertygade om att dialog är nödvändig för att upprätthålla samhällets vilja att satsa medel på forskning; för att individer, organisationer och folkvalda ska kunna fatta beslut som vilar på vetenskaplig grund; för att inspirera unga till högre utbildning och forskning och för att forskningen ska få tillgång till olika perspektiv och fler infallsvinklar som för utvecklingen framåt.

Är din organisation intresserad av att engagera eller träffa någon av våra talespersoner under Almedalsveckan?

Hör av er till Lotta Tomasson, [email protected], tel: 070-728 97 20.


Våra experter på plats:

Vi ses i Almedalen!

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *