På lördag vandrar världen för vetenskapen

Pressmeddelande 170416

Lördagen den 22 april anordnas en manifestation för vetenskapen – March for Science – i mer än 500 städer runt om i världen. I Sverige blir det aktiviteter i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå och Luleå. Tusentals människor väntas delta och ett 70-tal svenska organisationer står bakom manifestationen.


Initiativet till den världsomspännande March for Science kommer från bekymrade forskare och medborgare i USA. De vill lyfta fram vikten av att vetenskap värderas och kommuniceras i samhället, och att forskningsbaserad kunskap används när beslut fattas.

– Vi måste stå upp för bildning, kunskap och vetenskap i en tid när konkurrensen från dess raka motsatser är benhård, säger Göran Arrius, ordförande för Saco, som är en av organisationerna som stödjer March for Science i Sverige.

Oron för faktaresistens, ”alternativa fakta” och falska nyheter är en drivkraft bakom de svenska manifestationerna. Man lyfter fram hur viktigt det är med källkritik, kritiskt tänkande och ett vetenskapligt angreppssätt.

– Vi vill markera vikten av att samhällsfunktionerna vilar på forskningsbaserad kunskap och särskilt betona vetenskapens roll i skolan, säger Marie-Hélène Ahnborg, vd för Ifous.

Manifestationerna världen över vill också visa på sambandet mellan oberoende forskning och demokrati, liksom på att vetenskapen berör oss alla.

– Jag engagerar mig för att uppmärksamma att vetenskap är viktigt i alla människors liv. Varje dag använder vi oss alla av resultatet av forskning, säger Elisabeth Ekener, forskare vid KTH och en av de frivilliga som arrangerar manifestationen i Stockholm.

Manifestationerna i Sverige anordnas av olika organisationer och frivilliga privatpersoner. Informationen om aktiviteterna samordnas av föreningen Vetenskap & Allmänhet som också koordinerar March for Science Stockholm.

Mer information

Program och kontaktuppgifter för de svenska manifestationerna: www.marchforscience.se
Manifestationens 70-talet svenska partners: www.marchforscience.se/partners/

Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, VA: 070-626 44 74
Elisabeth Ekener, forskare KTH och talesperson March for Science Stockholm: 073-460 53 66

Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning – samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 80-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar. Se även www.v-a.se.


Lägg till en kommentar