Nu marscherar vi mot faktaresistens och falska nyheter

Skapad:

2017-04-22

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Nedanstående debattinlägg var publicerat på SVT Opinion den 22 april 2017:

Människor baserar ofta beslut på känsla, och bekräftar dem sedan genom utvalda fakta. Ändå – eller just därför – har vi ett ansvar att se till att faktabaserad kunskap ligger till grund för utvecklingen av vårt samhälle”, skriver företrädare för bland annat vetenskapliga organisationer, företag och universitet. I dag går hundratusentals människor i mer än 500 städer runt om i världen ut på gatorna för att visa sitt stöd för vetenskapen.

I Sverige hålls manifestationen – March for Science – i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå och Luleå.

Vi, som företräder forskning, civilsamhället, företag och medier, gör det i förhoppning om att March for Science blir ett viktigt steg för att stärka användningen av forskningsbaserad kunskap i alla delar av samhället.

Vi är bekymrade över växande faktaresistens, utbredningen av falska nyheter och spridningen av så kallade alternativa fakta.

Vi oroas av att känslor alltför mycket styr debatter på politiska arenor och i media; av att åsikter och fakta blandas ihop och ges lika tyngd i det offentliga samtalet. Det gör att polariseringen i samhället riskerar att öka och att beslut tas på felaktiga grunder.

Faktaresistens är inget nytt. Det är mänskligt att känna motstånd mot sådant som talar emot den egna uppfattningen. Vi kan alla bli faktaresistenta i frågor som vi är engagerade i.

Människor baserar ofta beslut på känsla, och bekräftar dem sedan genom utvalda fakta. Ändå – eller just därför – har vi ett ansvar att se till att faktabaserad kunskap ligger till grund för utvecklingen av vårt samhälle.

Därför vill vi att:

Ett vetenskapligt angreppssätt blir en starkare del av allmänbildningen

Sverige behöver en öppen, inkluderande och tillgänglig vetenskap. Fler perspektiv behöver synliggöras och fler frågor måste ställas. För att det ska bli möjligt vill vi att kritiskt tänkande, källkritik och grundläggande kunskap om vad vetenskap är och hur den går till, ges större utrymme i skolan.

Politiker och beslutsfattare i högre grad får tillgång till och använder sig av evidensbaserad kunskap

För att samhället ska få användning av forskningens framsteg och kunna lösa de globala utmaningarna behöver politiker och andra beslutsfattare i högre grad se värdet av vetenskap och basera beslut på evidensbaserad kunskap.

Forskare stärker kommunikationen med övriga samhället

Forskare behöver kommunicera och samarbeta med samhället i stort. Det behövs mer av öppen dialog mellan forskare och medborgare, där forskares insikter möter idéer, synpunkter och frågor från olika samhällsaktörer.

Forskare måste därför stärka kommunikationen och berätta om sina resultat på ett sätt som alla kan förstå. Massmedier har också en viktig uppgift, som förmedlare, granskare och tydliggörare av vad som vilar på fakta och vad som bara är åsikter.

Vi som stödjer den svenska manifestationen för vetenskap kommer alla att bidra genom att arbeta för de tre punkterna ovan. Vi uppmanar samtidigt fler att sluta upp i det arbetet.

Vetenskapen ger oss ny kunskap. Genom vetenskap främjas hållbar utveckling, innovation, kritiskt tänkande, förståelse för samhället och vår omvärld.

Vi måste alla våga utmana oss själva och det vi tror att vi vet. Det sker när ny kunskap utvecklas och diskuteras på saklig grund. Det kännetecknar det demokratiska samhälle som vi vill värna och vara en aktiv del av.

Marschen för vetenskapen har bara börjat!


Mikael Dahlgren, forskningsdirektör ABB
Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR
Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden
Stefan Bengtsson, rektor och vd Chalmers
Maria Graner, generalsekreterare Folkbildningsrådet
Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker
Cecilia Palm, generalsekreterare Folkuniversitetet
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
Patrik Hadenius, chefredaktör Forskning & Framsteg
Robert Watt, ordförande föreningen Forskom
Ethel Forsberg, generaldirektör Forte
Christer Sturmark, förlagschef Fri Tanke
Stefan Jutterdal, förbundsordförande Fysioterapeuterna
Annie Mattsson, ordförande Föreningen för kvinnliga forskare i Uppsala
Kajsa Kramming, talesperson nätverket Föräldravrålet
Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet
Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan i Stockholm
Marie-Hélène Ahnborg, vd Ifous
Björn O. Nilsson, vd Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Gustaf Arrhenius, vd Institutet för framtidsstudier
Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret
Karin Dahlman-Wright, vik rektor Karolinska Institutet
Sigbritt Karlsson, rektor KTH
Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie Kungliga Biblioteket
Carl-Anders Helander, vd Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Göran K. Hansson, ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien
Anders Blanck, vd LIF – de forskande läkemedelsföretagen
Johan Sterte, rektor Luleå Tekniska Universitet
Torbjörn von Schantz, rektor Lunds universitet
Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet
Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund
Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet
Per Ericson, vik överintendent Naturhistoriska riksmuseet
Ivar de la Cruz, förbundsordförande Naturvetarna
Thomas Strand, ordförande Rifo, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare
Göran Arrius, ordförande Saco
Göran Blomqvist, vd Riksbankens Jubileumsfond
Jens Mattsson, generaldirektör Statens veterinärmedicinska anstalt
Louise Karlberg, centerchef Stockholm Environment Institute
David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden
Per Eckerdal, biskop Göteborgs stift, Svenska kyrkan
Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening
Christine Sundberg Carendi, vd Svenska Science Centers
Check Lau, ordförande Sveriges Kärntekniska Sällskap
Caroline Sundberg, ordförande Sveriges förenade studentkårer
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Helen Dannetun, ordförande Sveriges universitets- och högskoleförbund och rektor Linköpings universitet
Mats Ericson, ordförande Sveriges universitetslärare och forskare
Camilla Svensson, ordförande Sveriges unga akademi
Christian Arnt Jønbech, vd Swedish Pharma Insights
Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen
Vide Richter, ordförande Tekniska högskolans studentkår
Peter Skogh, museidirektör Tekniska museet
Elin Lydahl, vd Tom Tits Experiment
Maria Cosnier, hållbarhetskonsult U & We
Jennie Ekbeck, vd Umeå Biotech Incubator
Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet
Mikael Ingemyr, förbundsordförande Unga Forskare
Ulf Melin, generaldirektör Universitets- och högskolerådet
Lisa Månsson, museichef Vasamuseet
Karl Bergman, chef forskning och utveckling Vattenfall
Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet
Peter Olausson, ordförande Vetenskap och Folkbildning
Stefan Örgård, verksamhetsansvarig Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg
Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *