Vetenskap & Allmänhets synpunkter på justerad indikatormodell

VA har lämnat synpunkter på Vetenskapsrådets förslag till ny modell för indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar.


201611-va-remissvar-20161007-940px
 
Ta del av remissvaret.


Lägg till en kommentar