Skolelever forskar om svenska anslagstavlor

Pressmeddelande 160914

Skapad:

2016-09-14

Senast uppdaterad:

2023-12-06

De två sista veckorna i september ger sig mer än 3 000 elever ut på jakt med mobilerna redo. Pokémon? Nej, anslagstavlor! I massexperimentet Anslagstavlan tar forskare och elever tillsammans fram ny kunskap.


Vad fyller den analoga anslagstavlan för funktion i dessa digitala tider? Vem säger vad? Och varför? Med skolelevers hjälp vill forskare ta reda på vilken information som förmedlas och hur text och bild används i olika budskap. Från Svedala i söder till Malmberget i norr kommer anslagstavlors innehåll att dokumenteras under vecka 38–39.

– Det är första gången svenska anslagstavlor dokumenteras på det här viset. För oss forskare vore projektet omöjligt att genomföra utan elevernas hjälp, säger Christopher Kullenberg, som forskar om medborgarforskning vid Göteborgs universitet.

Skolor i hela landet deltar i projektet, som också är det första svenska exemplet inom humanistisk forskning där forskare får hjälp av elever i så kallad medborgarforskning (citizen science).

Elevernas uppgift är att fotografera en anslagstavla, skriva av anslagen, kategorisera dem och slutligen rapportera detta till forskarna via en specialutvecklad app. Eleverna ska också översätta anslag på andra språk än svenska – en av forskningsfrågorna gäller nämligen hur olika språk används på anslagstavlorna.

– I översättningen hoppas vi få hjälp från elever med särskilda språkkunskaper. Vi vill också se om det finns några skillnader mellan olika delar av landet, säger Johan Järlehed, språkforskare vid Göteborgs universitet.

Massexperimentet är en del av vetenskapsfesten ForskarFredag, som arrangeras den 30 september på 30 orter runt om i Sverige. Syftet med ForskarFredag är att väcka nyfikenhet på vetenskap, visa hur spännande forskning är och ge inblick i hur den går till och vad forskare gör.

För mer information och pressbilder, se www.forskarfredag.se eller kontakta:

Christopher Kullenberg, forskare, [email protected], 073-508 30 22.
Johan Järlehed, forskare, [email protected], 070-963 26 73.
Lena Söderström, Vetenskap & Allmänhet, projektledare ForskarFredag Sverige, [email protected], 070-716 06 44.

Vill du komma i kontakt med en medverkande skolklass i ditt närområde?

Kontakta Fredrik Brounéus, projektledare Anslagstavlan, [email protected].

ForskarFredag är en del av europeiska Researchers’ Night och arrangeras av lärosäten, science centers, museer, kommuner och regioner. Evenemangen samordnas nationellt av Vetenskap & Allmänhet och genomförs med stöd av AFA Försäkring, IKEM – innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Kungl. Vitterhetsakademien, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Naturvetarna, Oscar och Maria Ekmans Donationsfond, Sveriges Ingenjörer, SULF – Sveriges universitetslärarförbund, Teknikföretagen, Wenner-Gren Stiftelserna, Vetenskapsrådet och Vinnova. ForskarFredag får finansiering från EU-kommissionen under Marie Sklodowska-Curie actions.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Kommentarer om “Skolelever forskar om svenska anslagstavlor

Kul initiativ! Avsnittet om ”Fritt tillgängligt och fria data (open data)” i lärarhandledningen behöver förtydligas. Om man bara samtycker till att de kan spridas gratis är de ju inte fria på det sättet som troligtvis avses. Som det är formulerat nu kan insamlat data inte gärna spridas CC 0, för det är det ju ingen som har haft chans att samtycka till.

Hej Jan,
Tack för input! Det som kommer att vara open data är de klassifikationer och transkriberingar som görs i appen. Inte själva bilden av ett anslag (detta går ej av upphovsrättsskäl). Alltså, med andra ord den metadata som vi skapar inom projektet. Mvh Lotta Tomasson

Kul initiativ! Avsnittet om ”Fritt tillgängligt och fria data (open data)” i lärarhandledningen behöver förtydligas. Om man bara samtycker till att de kan spridas gratis är de ju inte fria på det sättet som troligtvis avses. Som det är formulerat nu kan insamlat data inte gärna spridas CC 0, för det är det ju ingen som har haft chans att samtycka till.

Hej Jan,
Tack för input! Det som kommer att vara open data är de klassifikationer och transkriberingar som görs i appen. Inte själva bilden av ett anslag (detta går ej av upphovsrättsskäl). Alltså, med andra ord den metadata som vi skapar inom projektet. Mvh Lotta Tomasson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *