Vetenskap & Allmänhets yttrande över EU på hemmaplan

VA har lämnat synpunkter på betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) med förslag till insatser för att främja insyn, delaktighet och inflytande för svenska individer och aktörer när det gäller EU-relaterade frågor.


201606-VA-Remissvar-EU-pa-hemmaplan-940px-lq
 
Ta del av remissvaret.


Lägg till en kommentar