Vi berättar gärna om samspelet mellan forskare och omvärlden i Almedalen!

Skapad:

2016-05-16

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Om du vill ha någon till ditt seminarium i Almedalen som kan beskriva hur samspelet mellan forskare och allmänheten, företag, journalister, politiker, organisationer, skola eller ungdomar ser ut i dag och hur det kan förbättras, kontakta gärna oss på Vetenskap & Allmänhet, VA!

Under årets Almedalsvecka i Visby vill vi på VA särskilt föra dialog och utveckla kunskap om:

  • allmänhetens syn på forskning och forskningsbehov
  • forskningens förutsättningar, metoder och resultat
  • metoder för kommunikation om forskning

Det gör vi bland annat vid ett dialogseminarium om hur forskning kan förbättra lärandet i skolan och vid ett Vetenskapscafé om vad kunskap är tillsammans med Sveriges unga akademi, båda på tisdag eftermiddag den 5 juli.

Vi är övertygade om att dialog är nödvändig för att upprätthålla samhällets vilja att satsa medel på forskning; för att individer, organisationer och folkvalda ska kunna fatta beslut som vilar på vetenskaplig grund; för att inspirera unga till högre utbildning och forskning och för att forskningen ska få tillgång till olika perspektiv och fler infallsvinklar som för utvecklingen framåt.

Är din organisation intresserad av att engagera eller träffa någon av våra talespersoner under Almedalsveckan?

Hör då av er till Lotta Tomasson, [email protected], tel: 070-728 97 20.

Våra experter på plats:

MariaLindholm

Maria Lindholm, chefsutredare

– pratar gärna om VAs olika studier och undersökningar, som t.ex. vår årliga VA-barometer. Även insatt i högskolesektorn och forskningspolitiken, liksom i påverkansarbete. Maria koordinerar den “Nationella påverkansplattform” som VA startat för att öka det svenska deltagandet i Science with and for Society-utlysningarna inom EU:s forskningsprogram Horisont 2020. Maria leder också EU-kommissionens expertgrupp för Science with and for Society. Fil dr med bakgrund inom humanistisk/samhällsvetenskaplig forskning, framför allt språk och kommunikation.

Anders Sahlman

Anders Sahlman, projektledare/kommunikatör

– pratar gärna om forskningskommunikation,utvecklar möteskoncept och leder workshops i kommunikation med och för forskare. Ansvarar bl.a. för forskningskommunikationstävlingen Forskar Grand Prix och medieseminarier för forskare. Utbildad civilingenjör och erfaren moderator.

LenaVA

Lena Söderström, projektledare/kommunikatör

– pratar gärna om ForskarFredag – en del av Europeiska Researchers’ Night, ett initiativ för att öka dialogen mellan forskare och allmänheten, särskilt unga. Utbildad journalist.

LottaVA

Lotta Tomasson, ansvarig för VAs dialogaktiviteter & digital kommunikation

– pratar gärna om vikten av dialog och samverkan, kommunikation och dialogaktiviteter som massexperiment/Citizen Science och nya bilder av forskare inom HumSam. Ledamot i nationalkommittén för biologi. Utbildad biolog och informationsdesigner.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *