Forskare vässar skolarbetet

Pressmeddelande 160517

Elever med större förståelse av vetenskap och med förmåga att tänka som forskare. Det blir resultatet när skolorna själva får bjuda in forskare att hjälpa eleverna med skolarbetet, enligt en ny utvärdering inom projektet ”Skola möter vetenskap”.


Samverkansmodellen där skola möter vetenskap är utvecklad av Forskningsnätet Skåne och bygger på över 350 aktiviteter med forskare på skånska skolor sedan år 2000. En särskilt lyckad aktivitet är ”husforskare” som kommer till skolan vid flera tillfällen under läsåret och blir en resurs både för elever och lärare.

– Forskarna hjälper oss få in mer vetenskaplighet i undervisningen och på så sätt uppnå målen i läroplanen. Aktiviteterna har blivit en del av vår profil som vi är stolta över, säger Eva Daun, rektor vid S:t Petri skola i Malmö, som ingår i Forskningsnätet Skåne tillsammans med Olympiaskolan, Nicolaiskolan och Tycho Braheskolan i Helsingborg, samt Hässleholms Tekniska Skola.

Forskningsnätets aktiviteter har vidareutvecklats och utvärderats i samarbete med föreningen Vetenskap & Allmänhet. Inom projektet gjordes även en nationell enkätundersökning som visade att lärare och skolledare anser att det är viktigt att lära ut ett vetenskapligt förhållningssätt och att hålla sig à jour med aktuell forskning. Samtidigt vittnade de allra flesta om att det är svårt att hinna med detta.

– Det finns en stor medvetenhet i skolan om att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund. Samtidigt behöver skolan hjälp att få kontakt med forskare, säger Karin Larsdotter, projektledare vid Vetenskap & Allmänhet.

Hon har intervjuat engagerade lärare som vill visa sina elever hur intressant forskning är och ge dem redskap för framtiden.

– Vi har nu kontakter med hundratals forskare som är intresserade av att samverka med skolan. Just husforskarna är väldigt uppskattade, och vi kommer att lägga än mer fokus på dem framöver, berättar Maria Brännström, ansvarig för planering och genomförande av Forskningsnätet Skånes verksamhet.

Projektet har resulterat i en rad rekommendationer till dem som vill arrangera liknande aktiviteter, och förhoppningen är att idéerna sprids till fler skolor runt om i Sverige.

– Forskningsnätet Skånes verksamhet är unik på så sätt att det är skolan som tar initiativen och samarbetar med forskare utifrån sina egna villkor, säger Karin Larsdotter.

Projektet har delfinansierats av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

För mer information och rapporter inom projektet, se:

http://www.forskningsnatet.se
http://v-a.se/projekt-portal/studier/larare

Kontaktpersoner:

Maria Brännström, verksamhetsledare för VIS, Vetenskap i Skolan (organisation som svarar för planering och genomförande av Forskningsnätets verksamhet), [email protected], 070-897 48 94.
Karin Larsdotter, verksamhetsutvecklare och projektledare Vetenskap & Allmänhet, [email protected], 070-255 38 91.

 

Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning – samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 80-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar. Se även www.v-a.se.


Lägg till en kommentar