GÄSTKRÖNIKA: Sanningen är människans bästa vän

Världen förändras. Det är människan säker på. I en studie genomförd av Svenska Science centers svarar den största gruppen av barn mellan 6 och 14 år att de vill påverka och förbättra framtidens miljö och klimat. De tror att ny teknik kan vara en del av lösningen. Och där gör Sveriges 19 science centers skillnad genom att förbereda de unga för att tänka på teknik som ännu inte är uppfunnen!

Lena Engelmark Embertsén VD på branschorganisationen Svenska Science Centers

Framtiden kan ingen förutse enligt någon särskilt finurlig modell. En omöjlig uppgift. Och skulle människan veta hur världen ser ut framöver, skulle livet allt bli trist och utan överraskningar. Framtiden möter samhället i stället bäst genom att inspirera dagens unga till att möta omvärlden med öppna sinnen. För att ställa angelägna frågor, agera på behov, hitta lösningar för samhälle och teknik. Utifrån den kunskap och idérikedom de tillägnar sig tack vare lärare, pedagoger, andra förebilder, inspiratörer.

Science centers fokuserar på lärandets viktigaste förmåga: nyfikenheten

Världens och Sveriges science centers, fokuserar på lärandets viktigaste förmåga: nyfikenheten, som gör det möjligt att förstå naturvetenskap och teknik: hur elektricitet fungerar, vad mineraler är eller varför människor läser varandras kroppsspråk utan att ens tänka på det. Den nyfikenheten kan stimuleras på en mängd olika sätt. Det finns ingen färdig mall som science centers använder, utan lusten till lärande lockas fram utifrån pedagogik och inriktning på varje science center. Rymd, flyg, skog, energi, programmering, innovationer, människans hjärna. Mångfalden, olikheterna är en framgångsfaktor för upptäckarglädje som ger människor inspiration till nya idéer och ny problemlösning.

Lärandets lust gör att Sveriges 19 science centers, belägna mellan Malmö i söder och Luleå i norr, lockar två miljoner besökare årligen, varav 300 000 elever i skolprogram. Och som gör att 30 000 av ungefär 220 000 lärare årligen fortbildar sig på ett science center. För det blir som bäst när skola och science center samarbetar. Det lärande som inte ryms i skolan, kan ett science center bidra med. Och vice versa.

Samarbete med skola, akademi, företag och organisationer är avgörande för framgångar

Efter 20 år i science center-världen, ser jag att vi har åstadkommit mycket tillsammans. Och att samarbete med skola, akademi, företag och organisationer är avgörande för framgångar. Jag ser även stora möjligheter. Knappt 100 av landets 290 kommuner har inte enkelt tillgång till ett science center i dag. Där finns potential. Och samarbete med universitet, Vetenskap & Allmänhet och andra trovärdiga kunskapsspridare, får aldrig avstanna, utan snarare fördjupas. Särskilt i vår informationsrika tid då källkritiken hamnar på undantag; tyckande och fakta blandas samman. Sanningen är alltid människans bästa vän i sin iver att förstå omvärlden.

Till sist, jag slutar nu som VD i Svenska Science Centers. Det har varit 20 fantastiska, om än ibland utmanande år i branschen. Jag har mött många eldsjälar i vitt skilda områden, i vitt skilda världsdelar. Med en gemensam övertygelse: tron på alla människors upptäckarglädje och att ny kunskap ger livet mening. Tack, det har varit en glädje att samarbeta med er!

Och lycka till framöver! För Sverige, nyfikenheten, sanningen och det ännu inte uppfunna, behöver er.

/Lena Engelmark Embertsén


Lena Engelmark Embertsén är VD på branschorganisationen Svenska Science Centers sedan år 2011. Hon har också varit VD på Tom Tits Experiment och Teknikens Hus, suttit i styrelserna för ECSITE, Norska forskningsrådet, Tekniska museet, Utbildningsradion, Vetenskap & Allmänhet med flera. Hon har även arbetat med bioteknik i de stora läkemedelsföretagen och har en bakgrund som kemiingenjör från KTH. Efter två decennier i Science Center-världen går hon nu till nya utmaningar som mathantverkare.

Läs mer om VAs medlemsorganisation Svenska Science Centers här.


Lägg till en kommentar