RRI-verktygslådan är här!

Skapad:

2016-03-08

Senast uppdaterad:

2023-08-11

För att kunna lösa de stora samhällsutmaningar vi står inför behöver forskare, civilsamhälle, näringsliv, offentlig sektor och allmänheten samarbeta. Sådant samarbete utgör grunden i ansvarsfull forskning och innovation (Responsible Research and Innovation), RRI – ett nyckelbegrepp i EU:s forskningsprogram Horisont 2020. Nu finns en webbaserad verktygslåda som ska hjälpa aktörer att åstadkomma RRI. 

RRI Tools
Bild från RRI-verktygslådan www.rri-tools.eu

– RRI handlar om att  ha dialog med alla som kan bli berörda av forskningsresultaten eller innovationerna utmed hela processen. Det kan göras på olika sätt men har alltid som mål att få fram innovationer som är hållbara och etiskt godtagbara, säger Karin Larsdotter, verksamhetsutvecklare på Vetenskap & Allmänhet (VA) och nationell samordnare för EU-projektet RRI Tools.

Responsible Research and Innovation, RRI, är ett paraplybegrepp med flera innebörder. Det är dels ett sätt för aktörer att samarbeta för att forskningen ska kunna möta samhällets behov och värderingar. Dels handlar det om att själva processen ska vara transparent, interaktiv och lyhörd deltagarna emellan. Dessutom ingår sex aspekter som ska genomsyra processen: gender, open access, public engagement, science education, ethics och governance.

För att hjälpa aktörer att arbeta enligt RRI har EU-projektet RRI Tools tagit fram verktyg anpassade för olika aktörer. Som den svenska parten i samarbetet har VA bland annat kartlagt behov och önskemål hos svenska aktörer. Nu kommer resultatet: verktygslådan RRI Toolkit.

Till en början innehåller RRI Toolkit över 300 resurser, bland annat:

  • inspirerande exempel på RRI,
  • manualer, riktlinjer, praktiska bruksanvisningar och online-databaser,
  • presentationer, rapporter, analyser och europeiska undersökningar,
  • ett verktyg för självskattning, där användare kan utvärdera sin verksamhet ur RRI-synpunkt.

– Verktygen för att arbeta med RRI är färdiga att användas – nu ska vi se till att alla som har nytta av verktygen vet om att de finns. VA hjälper gärna till med att börja arbeta enligt RRI, det är bara att höra av sig till oss så berättar vi mer, säger Karin Larsdotter.

Grunderna till både Horisont 2020 och RRI lades i Lundadeklarationen från 2009, som slog fast att Europa måste fokusera på vår tids stora utmaningar. För att klara utmaningarna krävs samarbete både mellan vetenskapliga discipliner och med olika aktörer i samhället.

Ta del av verktygslådan: rri-tools.eu

RRITOOLSPM1

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *