Allmänhetens förtroende för forskare feb 2016

För att undersöka om allmänhetens förtroende för forskare har påverkats av uppmärksamheten kring den fuskmisstänkta forskaren och kirurgen Paolo Macchiarini gavs TNS Sifo i uppdrag att göra en extra opinionsmätning den sista veckan i februari 2016.


Förtroendet för forskare 2016
Vetenskap & Allmänhet, VA har studerat attityderna till forskning och forskare hos den svenska allmänheten varje år sedan 2002. Undersökningarna visar på ett högt förtroende både för den forskning som bedrivs och för yrkesgruppen forskare. Vid den senaste ordinarie mätningen, utförd av Exquiro Market Research, i månadsskiftet september–oktober 2015, hade 84 procent mycket eller ganska stort förtroende för forskare vid universitet och högskolor.

Var fjärde mer negativ – men fortsatt högt förtroende

I den nya mätningen svarade 86 procent att de har mycket eller ganska stort förtroende för forskare vid universitet och högskolor. Dock hade andelen som hade ”mycket stort” förtroende minskat något och andelen med ”ganska stort” förtroende ökat något, jämfört med tidigare.

Var fjärde svarande angav att de fått en mer negativ inställning till forskare och forskning till följd av något de sett eller hört i media den senaste månaden. När frågan ställdes hösten 2014 (den ställdes ej 2015) gav enbart sju procent samma svar. Både då och nu hade en hel del också antingen uppfattat nyheter som påverkat dem positivt, eller tagit del av nyheter som påverkat i båda riktningarna.

Ladda ner högupplöst pdf på diagram:

Allmänhetens förtroende för forskare

Allmänhetens förtroende för forskare vid forskningsinstitut

Allmänhetens förtroende för forskare vid universitet och högskolor

Allmänhetens förtroende för forskare vid företag

Allmänhetens förtroende för forskare vs nyheter i media


Lägg till en kommentar