Vetenskap & Allmänhets yttrande över FOKUS

Vetenskapsrådet har haft regeringens uppdrag att föreslå en modell för resursfördelning till universitet och högskolor, där forskningens kvalitet och relevans granskas av sakkunniga. VA är i sitt remissvar i huvudsak positivt till förslaget, kallat FOKUS.


201601-VA-Remissvar-FORSKA-940px-lq
 
Ladda ner pdf här.


Lägg till en kommentar