VA EU-lobbar för forskningsdialog

Skapad:

2015-12-16

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Vetenskap & Allmänhet, VA, kommer att samordna en påverkansplattform för att öka det svenska deltagandet i Science with and for Society (SwafS), en del av EU:s forskningsprogram Horisont 2020.

Swafs

Science with and for Society (SwafS) är ett delprogram i Horisont 2020. Syftet med SwafS är bland annat att främja samarbete mellan forskning och samhälle och att stimulera ansvarsfull forskning, så att framsteg inom forskning och innovation går hand i hand med samhällets väl och hållbara utveckling.

VA är koordinator för en nationell påverkansplattform som samlar ett femtiotal svenska aktörer inom SwafS olika delområden (Gender equality; RRI (Responsible Research and Innovation) Governance; Public engagement; Science education; Open Science och Ethics). Genom påverkansplattformen ska aktörerna tillsammans hitta nya kanaler och sätt att påverka hur framtida arbetsprogram och utlysningar inom Horisont 2020 utformas. Målet är att öka det svenska deltagandet i SwafS.

I projektet ingår organisationer, myndigheter, företag, forskningscentrum och enskilda forskare. Arbetet kommer att pågå hela 2016 och 2017, och finansieras av EU-Sam, som består av forskningsfinansiärerna Forte, Formas, Vetenskapsrådet, VINNOVA, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen.

Om du vill veta mer om projektet, eller kanske ingå i det, kontakta Maria Lindholm, chefsutredare VA.

VA är även koordinator av den svenska delen i RRI Tools, ett EU-finansierat projekt som utvecklar verktyg för ansvarsfull forskning och utveckling, och som är en del av SwafS-delprogrammet.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *