VA-barometern 2015/16

Rapport 2015:6

Detta är några av resultaten i 2015/16 års VA-barometer:

  • Förtroendet ökar för forskare vid universitet och högskolor
  • Allmänheten vill gärna involveras i forskningsprocesser
  • Traditionella massmedier har stark ställning, men många tar del av forskning i sociala medier
  • Utveckling, medicin, universitet och framsteg är vanliga associationer till begreppet forskning


Barometern genomförs med hjälp av cirka 1 000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16−74 år. Intervjuerna genomfördes av Exquiro den 20 september−4 oktober 2015.

Mätningen är den fjortonde sedan Vetenskap & Allmänhet bildades 2002.

Ladda ner pdf här.

Här kan du ladda ner frågebatteriet till Barometerstudien.


Lägg till en kommentar