GÄSTKRÖNIKA: Samproduktion som siktar mot framtiden

Samverkan och samproduktion mellan akademin och det omgivande samhället bidrar till samhällets utveckling. Ett viktigt uppdrag för ett lärosäte är att dela med sig av kunskapen som växer – det är viktigt, både för högskolan, för omvärlden och för framtiden. Och för att lyckas finns flera vägar att gå.

Karin-Roding-NY

När det gäller samverkan brukar jag säga att Mälardalens högskola, MDH har det i sitt DNA. Det var behovet av kompetensförsörjning i regionen som var det viktigaste skälet till att MDH kom till och med snart 40 års erfarenhet har vår högskola samlat en unik kompetens och kunskap. Genom strategiska avtal med bland annat landsting, kommuner och näringsliv bygger vi en plattform för långsiktiga samarbeten som gynnar alla parter.

Media spelar förstås en viktig roll i kunskapsspridningen och vi tycker att det är viktigt att måna om våra journalistkontakter. Men ibland är det viktigt att MDH själv tar ansvar för att sprida kunskap om vår forskning och om forskningsresultaten.

MDH vill också spela en viktig roll för kunskapsbyggande och för att säkra framtidens arbetskraft. Därför samverkar vi gärna med skola och utbildning på våra campusorter och i vår region med syfte att öka intresset hos unga för högre utbildning och forskning.

Ett sätt att nå ut till dem är spännande, populärvetenskapliga event. Sedan fyra år välkomnar vi därför gymnasieelever från Sörmland och Västmanland till [email protected]. Två dagar då några av högskolans forskare möter totalt 1 200 elever. Evenemanget bryter mot den förväntade normen genom att eleverna får ta del av något som ska likna ett TV-program med presentationer som är rappa, populärvetenskapliga och spännande. Där vill vi också visa att våra forskare inte är några stereotypa ”Einstein-kopior”, utan att de är – för att citera ForskarFredag – ”vanliga människor med ovanligt spännande jobb”.

Vi hoppas förmedla att bakgrund, kön eller etnicitet inte spelar någon roll – att alla som vill kan forska. Våra forskare talar om sin forskning, men delar även med sig av sin resa in i vetenskapen. En resa som kan se väldigt olika ut: en forskare har alltid varit intresserad av ett ämne, en annan hade en lärare som såg och lyfte henne redan under skoltiden och en tredje halkade in i forskningen på ett bananskal. Andra har åkt över halva jordklotet för att komma just hit.

Vi hoppas förmedla att bakgrund, kön eller etnicitet inte spelar någon roll – att alla som vill kan forska.

Vid årets [email protected] fick eleverna ta del av forskning om samarbetande undervattensrobotar, väldresserade bakterier, matematiska formler som hjälper till att upptäcka bröstcancer och om hur platser påverkar innovation, hur framtidens arbetsmarknad ser ut samt forskning om fördomar, identitet och mångfald.

Forskarna ger ungdomarna nya och spännande intryck och visar att valmöjligheterna i framtiden är många. En av eleverna som deltog vid årets evenemang berättade innan forskarna började prata att hon såg en möjlighet för sin framtid. När hon vid dagens slut lämnade högskolan utbrast hon ”Vad mycket intressant det finns. Jag vill göra allt!”.

MDH:s satsning mot ungdomar är ett sätt att nå en del av allmänheten – den del som ska skapa sin egen och landets framtid, som ska ta fram morgondagens möjligheter med konkurrenskraftigt näringsliv och en offentlig sektor med välfungerande vård, skola och omsorg. De är också framtidens forskare och det är vår skyldighet att visa dem på alla möjligheter de har – det gör vi genom att sprida kunskap och att värna om samverkan och samproduktion med det omgivande samhället.

/Karin Röding


Karin Röding är rektor för Mälardalens högskola och styrelseledamot i Norges Tekniska Naturvetenskapliga universitet, Universitets- och högskolerådet, Vinnova, Arbetsgivarverket och Sveriges Universitets- och högskoleförbund samt ledamot ibland annat Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Läs mer om VAs medlemsorganisation Mälardalens högskola här.


Lägg till en kommentar