Hälsoforskning engagerar svenskar

Pressmeddelande 151216

Allmänhetens förtroende ökar för forskare vid universitet och högskolor. Nio av tio svenskar tycker att det är viktigt att allmänheten involveras i forskning och mer än hälften vill själva involveras – speciellt i hälsoforskning. Det är några av resultaten från Vetenskap & Allmänhets årliga barometer som presenteras i.

– Det är fantastiskt att vi ser så stort engagemang för forskning i Sverige.
Det är också en fråga som ligger i tiden: Vi ser alltfler initiativ för att just involvera allmänheten i forskning runt om i världen, till exempel citizen science och EU-begreppet RRI – ansvarsfull forskning och innovation, säger Maria Lindholm, chefsutredare Vetenskap & Allmänhet.

Tilltron till forskningens möjligheter att bidra till att lösa olika samhällsproblem beror på vilket forskningsområde det handlar om. Hela 84 procent tror att forskning kan leda till mer effektiva och miljövänliga energikällor, medan knappt varannan svensk tror att forskningen kan bidra till att förbättra integrationen av flyktingar i Sverige.

Teve och dagstidningar fortsätter att vara den dominerande källan för nyheter om forskning och vetenskap. Sex av tio uppger att de har stort förtroende för vetenskapsjournalister, att jämföra med fyra av tio för nyhetsjournalister.

VA-barometern görs genom cirka 1 000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16–74 år, av undersökningsföretaget Exquiro. Årets studie genomförs med stöd av Stiftelsen för Strategisk Forskning och det EU-finansierade projektet RRI Tools. Frågorna som ställdes i intervjuerna finns att läsa här.

För mer information, ta del av VA-barometern eller kontakta:

Maria Lindholm, chefsutredare VA och ansvarig för studien, [email protected], tel 070-867 66 77.

 

Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning – samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 80-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar. Se även www.v-a.se.


Lägg till en kommentar