ForskarFredag och Forskar Grand Prix 2016-17 – välkommen som arrangör!

Skapad:

2015-11-11

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Sista fredagen i september har utlysts som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds tusentals aktiviteter som ska visa hur spännande, kul och vardagsnära forskning är. Välkommen att arrangera vetenskapsfesten Researchers’ Night – på svenska kallad ForskarFredag. Det finns också möjlighet att vara med på en EU-ansökan med möjlighet att få ekonomiskt bidrag för att anordna kommande två års upplagor av ForskarFredag.

FF15UME

Syftet med ForskarFredag är att öka intresset för högre utbildning och forskning, liksom att väcka nyfikenhet och öka förståelsen för hur forskare arbetar. Evenemangen brukar ha ett varierat utbud av samtal och aktiviteter som är lättsamma, okonventionella och har interaktiva och experimentella inslag. Målgruppen är den breda allmänheten, inte minst barn och unga. Alla aktiviteter bör vara gratis för besökarna.

I år anordnades ForskarFredag på 26 orter från Piteå i norr till Lund i söder med över 23 000 besökare. Dessutom arrangerades åtta regionala Forskar Grand Prix-tävlingar som en del av ForskarFredag, där ett 40-tal forskare tävlade om att göra den bästa presentationen av sin forskning på bara fyra minuter. Vinnarna möts i en nationell final i Stockholm arrangerad av Vetenskap & Allmänhet, VA, och de fyra forskningsråden Vetenskapsrådet, VINNOVA, Formas och Forte. Mer om tävlingen finns att läsa HÄR. Totalt medverkade över 400 forskare i olika dialogaktiviteter.

Vi inbjuder nya och tidigare arrangörer att vara med i EU-ansökan för att få ett ekonomiskt bidrag till att arrangera ForskarFredag och/eller att arrangera en deltävling av Forskar Grand Prix under 2016 och 2017. Varje arrangör anordnar sina egna lokala aktiviteter.

VA söker medel för samordning av evenemangen och tävlingen, står för nationell marknadsföring och koordinerar ett massexperiment för skolelever runt om i Sverige. Vi tar också fram gemensamma aktiviteter som de lokala arrangörerna kan anordna under ForskarFredag, bjuder in till avstämnings- och nätverksmöten för alla arrangörer och ger stöd och råd.

ForskarFredag har anordnats i Sverige sedan 2006 och har växt mycket i omfattning sedan dess. Det nationella samarbetet och erfarenhetsutbytet är uppskattat bland de högskolor, institut, kommuner, landsting, regionförbund, museer och science centres som är lokala arrangörer.

Vetenskapsrådet och VINNOVA har samarbetat med VA alltsedan starten så att VA kunnat koordinera de svenska evenemangen under Researchers’ Night och utarbeta en ansökan om EU-bidrag för genomförandet. Detta samarbete fortsätter. Ansökan omfattar både bidrag för att täcka en del av varje arrangörs kostnader och för gemensam koordinering och marknadsföring av ForskarFredag.

För att anmäla intresse och deltagande i EU-ansökan som arrangör 2016 och/eller 2017 och för ytterligare upplysningar om vad det innebär att anordna ForskarFredag och Forskar Grand Prix, kontakta Lena Söderström, projektassistent på VA, [email protected], 08-611 30 47/070 716 06 44.

VA behöver besked om medverkan i EU-ansökan senast den 30 nov 2015.

Senast den 9 dec 2015 behöver VA ett ansökningsunderlag från varje arrangör eftersom ansökan till EU har deadline den efter julhelgerna. (Information om underlaget ges av Lena Söderström)
Beslut om ansökan beviljas ges i mars 2016.

Ni får gärna arrangera ForskarFredag-aktiviteter utan att medverka i EU-ansökan om medel. Vi vill ha besked om detta senast 18 dec.

Varmt välkommen att arrangera Sveriges mest spridda vetenskapsfest och forskartävling!

Cissi-namnteckning1

Cissi Billgren Askwall

Generalsekreterare VA

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *