Morot att medverka i riktig forskning – 5 500 elever hjälpte forskare kartlägga matvanor

Svenska barn och ungdomar är ganska flitiga frukt- och grönsaksätare. Det visar resultaten från ForskarFredags massexperiment 2014, Grönsaksförsöket. I experimentet fick forskare på Livsmedelsverket hjälp av mer än 5 500 elever som agerade forskningsassistenter för en dag. Morot och äpple toppar listorna över mest ätna grönsak respektive frukt.

skolgronsakerfrukt-940px

De deltagande skolklasserna kom från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Eleverna rapporterade hur mycket frukt och grönt de åt under en dag, både i skolan och hemma.

− För att ge råd som är anpassade efter verkligheten är det viktigt att vi har kunskap om svenska barn och ungdomars matvanor. Elevernas rapporter gav oss omfattande och värdefull information som hade varit svårt att få på annat sätt, säger Ulla-Kaisa Koivisto Hursti, forskare på Livsmedelsverket.

Den grönsak som de flesta elever åt under experimentet var morot, följd av gurka, tomat och majs. Den vanligaste frukten var äpple, följd av banan och ”småcitrus”.

Bra frukt- och grönsaksätande överlag

Mängden frukt och grönsaker som de äldre eleverna åt varierade stort, från 0 gram till över 1 kg (elever i årskurs 3 eller lägre rapporterade bara in vilka sorters frukter och grönsaker de ätit). Medelvärdet var 427 gram, bara lite mindre än de 500 gram som Livsmedelsverket rekommenderar. Vissa höga värden kan dock tyda på att en del elever råkade rapportera för mycket, eftersom det kunde vara svårt att räkna ut vikten. Ett bättre mått kan därför vara medianvärdet, 365 gram – även detta ett bra intag av frukt och grönt. Medianvärdet minskar betydelsen av rapporter som är extremt höga eller låga.

− Även om frukt- och grönsaksätandet överlag ser bra ut finns det barn som inte äter vare sig frukt eller grönsaker alls. Det vill vi förstås göra någonting åt, säger Ulla-Kaisa Koivist Hursti.

73 procent av eleverna uppgav att de åt ungefär lika mycket frukt och grönsaker som vanligt under experimentet. 18 procent av eleverna svarade att de åt mindre under experimentet, medan 9 procent svarade att de åt mer än vanligt.

Vill väcka nyfikenhet på vetenskap

Massexperimentet är en del av ForskarFredag, en vetenskapsfest som äger rum i hela Europa den sista fredagen i september varje år.

– Vi vill väcka ungas nyfikenhet på vetenskap genom att de medverkar i riktig forskning. Experimenten kan även skapa engagemang för viktiga samhällsfrågor, och visa att vi alla kan bidra till utvecklingen av ny kunskap, säger Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare på VA.

Grönsaksförsöket är ett samarbetsprojekt mellan Livsmedelsverket och VA, som samordnar ForskarFredag. Tisdagen den 12 maj kl 8.30–9.00 kommer Ulla-Kaisa Koivisto Hursti att chatta på Facebook med de deltagande skolklasserna om resultaten från experimentet.

Läs rapporten här.


Lägg till en kommentar

1 kommentar

  1. Här är grönsakerna som elever åt mest | Nukunskap |

    […] Länktips: Läs mer om Grönsaksförsöket här (Hos organisationen Vetenskap och Allmänhet, som står bakom försöket). […]

    Svara