VA-ledamöter i regeringens forskningsberedning

Björn O. Nilsson, VD för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), och Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet, är två av 17 ledamöter i regeringens nyutnämnda forskningsberedning. Båda är styrelseledamöter i Vetenskap & Allmänhet.

Björn O. Nilsson, VD IVA. Foto: Peter Knutson. Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms Universitet. Foto: Eva Dalin/Stockholms Universitet.
Björn O. Nilsson, VD IVA. Foto: Peter Knutson.
Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms Universitet. Foto: Eva Dalin/Stockholms Universitet.

Forskningsberedningen ska främst vara ett bollplank i utbildningsdepartementets arbete med att ta fram en forskningspolitisk proposition. Propositionen kommer att läggas under hösten 2016.

– Sverige ska vara en ledande forskningsnation. Det är helt avgörande för vår framtida utveckling. Svensk forsknings- och innovationspolitik ska stärka svenskt näringsliv och möta våra nationella och globala samhällsutmaningar. Jag ser fram emot att ta del av den erfarenhet och kunskap som forskningsberedningen kommer bidra med i arbetet till nästa forskningsproposition, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Björn O. Nilsson och Astrid Söderbergh Widding har lång erfarenhet av olika delar av det svenska forskningssystemet. Björn är biokemist och hade ledande positioner inom bioteknik-och läkemedelsindustrin innan han 2008 blev VD för IVA. Astrid är rektor för Stockholms universitet sedan 2014 och arbetade dessförinnan som professor i filmvetenskap vid samma lärosäte.

– Båda betonar vikten av samverkan mellan forskare och det omgivande samhället, något som också är en hjärtefråga för VA. Jag hoppas att samverkan blir en prioriterad fråga för hela forskningsberedningen, säger Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare för Vetenskap & Allmänhet.

Mer om Forskningsberedningen.


Lägg till en kommentar