Vendela Kjerner

Foto: Gustaf Waesterberg

Vendela Kjerner

Kommunikatör

Tel: 070-370 95 07
E-post: [email protected]


Som kommunikatör arbetar jag med att lyfta fram Vetenskap & Allmänhets verksamhet och intressefrågor. Under 2022 jobbar jag bland annat med kommunikationen i projekten ForskarFredag, TeaTales och TechEtos samt med Vetenskap & Allmänhets nyhetsbrev.

Jag tycker att det är extra roligt att kombinera text, bild och rörlig media för att göra forskning tillgänglig för alla.


Lägg till en kommentar