Lina Rådmark

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Lina Rådmark

Utredare

Tel: +070- 239 93 98
E-post: [email protected]


Tillsammans med de andra utredarna arbetar jag med VAs studier och undersökningar. Huvudsakligen medverkar jag i VAs årliga undersökningar av allmänhetens attityder till forskning – VA-barometern och Vetenskapen i Samhället (ViS) – samt i vår nyligen avslutade studie Kommunikation om corona.

Att främja dialog och samverkan mellan allmänhet och forskare är viktigt av flera skäl, inte minst för att motverka spridning av falsk information. Genom dialog och öppenhet ökar möjligheten för oss alla att fatta välgrundade beslut, en viktig pusselbit i en fungerande demokrati.


Lägg till en kommentar