Lina Rådmark

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Lina Rådmark

Utredare

Tel: 070 – 239 93 98
E-post: [email protected]


I min roll som utredare arbetar jag, tillsammans med Fredrik, Gustav och Martin, främst med VAs studier och undersökningar. Framför allt medverkar jag i vår studie kring Kommunikation om corona samt Vetenskapen i Samhället (ViS). Jag ansvarar även för VAs interna kompetensutveckling i statistik.

Att främja dialog och samverkan mellan allmänhet och forskare är viktigt av flera skäl, inte minst för att motverka spridning av falsk information. Genom dialog och öppenhet ökar möjligheten för oss alla att fatta välgrundade beslut, en viktig pusselbit i en fungerande demokrati.


Lägg till en kommentar