Hanna Mellin

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Hanna Mellin (Tjänstledig)

Digital kommunikatör

E-post: [email protected]


Som digital kommunikatör ansvarar jag tillsammans med Lotta och Vendela för Vetenskap & Allmänhets digitala närvaro. Mina arbetsuppgifter kretsar kring att underhålla och utveckla den digitala kommunikationen så att VAs aktiviteter och budskap kan nå ännu fler. Som digital kommunikatör har jag ett finger med i de flesta projekt VA arbetar med, men under 2021 arbetar jag mest med vetenskapsfestivalen ForskarFredag, vårt årliga massexperiment, Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare, Forskar Grand Prix samt källkritik-projektet Nyhetsvärderaren. Jag projektleder även VAs medverkan i EU-projektet RETHINK.

För att forskningen ska kunna lösa de problem samhället står inför är dialog och samverkan mellan allmänhet och forskare A och O. I vår digitaliserade samtid blir aktörerna som vill påverka oss ständigt fler och falsk information får lättare spridning. Därför är förtroende för forskning och nära kontakt mellan forskare och allmänhet viktigt, så att vi kan ta bättre och mer grundade beslut om hur vi vill utveckla vårt samhälle.


Lägg till en kommentar