Anna Borgström Korba

Foto: Gustaf Waesterberg

Anna Borgström Korba

Administratör & projektassistent

Mob: 076-076 8240
E-post: [email protected]


VA jobbar för dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Detta sker bland annat genom olika evenemang där allmänheten får möjlighet att träffa och diskutera med forskare. Som projektassistent och administratör ansvarar jag för ekonomiuppföljning av våra EU-projekt, ekonomisk återrapportering till EU-kommissionen, evenemangsplanering och administration. Jag är även involverad i vår medlemsutveckling.


Lägg till en kommentar