Anna Borgström Korba

Foto: Ben Libberton

Anna Borgström Korba

Administratör & projektassistent

Mob: 076-076 8240
E-post: [email protected]

VA jobbar för en dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Detta sker genom att anordna olika evenemang där allmänheten får möjlighet att träffa och diskutera med forskare. Som projektassistent ansvarar jag för det löpande administrativa arbetet på VAs kontor, samt genomförandet av evenemang.

Utöver detta är jag också ansvarig för kartläggning av projekt som skapar kommunikation mellan forskare och allmänhet i andra länder.


Lägg till en kommentar