Svenska synpunkter och exempel på RRI insamlade

Skapad:

2014-12-11

Senast uppdaterad:

2023-08-11

Som ett första steg i EU-projektet RRI Tools genomförde VA nyligen en workshop, där olika intressenter diskuterade hur ansvarsfull forskning och innovation (RRI) ska komma till stånd i Sverige. Resultaten från diskussionerna har nu, tillsammans med tio goda exempel på RRI-praxis i Sverige, skickats in till den centrala projektledningen.

RRIwebb

För att forskning och innovation ska leda till lösningar på de stora samhällsutmaningarna behöver alla intressenter komma till tals i processen. Det är grundtanken i konceptet ansvarsfull forskning och innovation (RRI). Målet med EU-projektet RRI Tools, där VA är koordinator för det svenska navet, är att ta fram verktyg som kan användas för att införa RRI på europeisk nivå.

För att ta reda på vilka behov och förutsättningar olika aktörer har när det gäller RRI, genomförde VA och de andra nationella naven nyligen workshopar i sina respektive länder. Forskning, civilsamhälle, utbildningssektor, beslutsfattare och industri var representerade vid workshopen som VA arrangerade i Stockholm i november.

Utöver workshoparna har VA och de andra nationella naven identifierat exempel på lovande RRI-praxis i sina respektive länder. Resultaten har sänts till den centrala projektledningen för RRI Tools för sammanställning och analys.

– Genom att alla länder bidrar med sina workshop-diskussioner och goda exempel, hoppas vi få en helhetsbild av olika intressenters behov, möjligheter och utmaningar när det gäller RRI, säger Karin Larsdotter, projektledare VA.

Fredrik Brounéus

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *