Ny VA-barometer: Svenskar vill involveras i forskning

Varannan svensk vill gärna själv involveras i forskning kring stora samhällsproblem. Samtidigt går allmänhetens förtroende för forskare ned – i synnerhet bland män. Det är några av resultaten i Vetenskap & Allmänhets barometer 2014/2015.

Efter ett par år med mycket höga förtroendesiffror, har andelen svenskar som har ganska eller mycket stort förtroende för forskare vid universitet och högskolor i år sjunkit, från 89 till 78 procent. Även förtroendet för forskare vid företag har minskat och är nu 55 procent, mot 59 procent i fjol.

– Det är en relativt stor förändring. Men vi måste hålla i minnet att förtroendet de senaste två åren har varit rekordhögt, och att årets siffror fortfarande är höga jämfört med många andra yrkesgrupper, säger Maria Lindholm, chefsutredare Vetenskap & Allmänhet..

Även tilltron till den vetenskapliga utvecklingens förmåga att förbättra livet för gemene man sjunker i årets barometer – från 88 till 74 procent. Tilltron till den tekniska utvecklingen ligger däremot kvar stabilt kring 80 procent.

EU:s forskningsprogram Horisont 2020 genomsyras av en strävan mot ”ansvarsfull forskning och innovation”. Tanken är att forskning för att hitta lösningar på stora samhällsproblem, som t.ex. ohälsa och klimatförändringar, ska bedrivas i dialog mellan forskare, företag, föreningsliv, utbildning, beslutsfattare och allmänheten. I VA-barometern uttrycker mer än varannan vilja att vara med i sådana forskningsprocesser.

– Vi svenskar är i jämförelse med andra européer de som är mest intresserade av vetenskap och teknik. Att en majoritet uppger att de gärna vill involveras i forskningsprocessen kan vara ytterligare ett tecken på detta, säger Maria Lindholm.

Barometern görs genom cirka 1 000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16–74 år. Intervjuerna genomfördes av Exquiro den 22 september–5 oktober 2014. Frågorna som ställdes finns här. Mätningen är den trettonde årliga sedan Vetenskap & Allmänhet bildades 2002.

Barometern genomförs med stöd av Forte, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

Ta del av årets barometer

 


Lägg till en kommentar