Ett besök på ForskarFredag – forskning för folket

Skapad:

2014-10-16

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Den publika delen av den ekologiska forskningsstationen Station Linné kallas i äkta Linnéanda för ”Forskning för folket”. I denna anda har Station Linné tillsammans med 22 andra orter genomfört aktiviteter under årets ForskarFredag som en del av det europeiska Researchers’ Night.

blogg1.0
ForskarFredag Öland – Öppet hus på Station Linne´

Mellan 18.00 och 24.00 den 26 september hade det öländska forskningslaboratoriet öppet för allmänheten. Det har de haft nio år i rad den sista fredagen i september då forskarna står i centrum över hela Europa.

– Denna dag har vi fest på labbet! Vi firar ordentligt även vi som jobbar här bara en gång om året, berättar Dave Karlsson som är chef på station Linné.

– Vi är så stolta över vår verksamhet och forskning. Det är kul att kunna visa upp den för allmänheten på det här sättet.

blogg3
Malaisefällan, som är ett mycket effektivt fångstredskap för flygande insekter visades upp.

Svenska Malaisefälleprojektet

Det forskarna på Station Linné bland annat jobbar med är att artbestämma alla insekter som samlats in under det stora Svenska Malaisefälleprojektet (SMTP). Syftet med projektet är att få en utökad kunskap om den svenska insektsfaunan. Forskare satte ut Malaisefällor på många platser runt om i Sverige. De fångade insekterna håller nu på att inventeras. Tidigare hade man namn på 24 700 insektsarter i Sverige. Nu har antalet utökats till 31 000 och det fortsätter att öka.

Även internationellt är Svenska Malaisefälleprojektet unikt. Dave Karlsson berättar att han varit i Sydamerika för att berätta om och inspirera till ett liknande projekt där. Bland inte så kända insektsarter – främst steklar och tvåvingar – är bristen på individer, forskningsobjekt, ofta ett stort problem för forskare.

Malaisefällan som visades upp under kvällen designades redan på 1930-talet av en svensk insektsforskare vid namn René Malaise. Det är en tältliknande konstruktion av moskitnät med en mittvägg och ett snedställt tak som lutar både åt sidorna och i längdriktningen. Insekterna som flyger in söker sig uppåt och genom en liten öppning längst upp ramlar de ned i en fångstburk.

Namnge en insekt!

Under kvällen hade Station Linné en tävling där vinsten var att få namnge en insekt. Ett pris mer värt än vad som kan köpas för pengar! som de själva uttryckte det. Och chansen att få namnge en för vetenskapen helt ny art lockade många, även media (se bild).

blogg4
Matthias Jaschhof i tidningen Barometern.

– Det är en stor ära att få namnge ett nytt djur, sa den tyske entomologen (insektsforskaren) Matthias Jaschhof, som hittat den nya mygga som nu ska få ett namn till tidningen Barometern inför ForskarFredag.

Den erfarna ForskarFredag-arrangören station Linné hade satt samman svåra frågor till en tipsrunda. För att klara uppgiften var det nödvändigt med dialog forskare och besökare emellan.

– Vad jag vet är detta första gången ett vetenskapligt namn är pris i en tävling på det här sättet, ss Dave Karlsson till Sveriges Radio.

Alla sinnen utmanades

Forskningsstationen hade jobbat med alla sinnen för att förklara sitt arbete och sin fascination för naturen och sin forskning under ForskarFredag.

blogg8.0
Det fanns mycket vackra insektssamlingar att förundras över, liksom insekter att titta på i mikroskop under ledning av forskarna som förklarade vad de ser och vad de vill titta efter.

Man kunde känna i ”äckelburkar” för att uppleva insekter med känseln. En av tre burkar innehöll levande kackerlackor. De båda andras innehåll var slemmigt och hårigt till många barns förtjusning och andras skräck.

blogg9
Besökarna kunde uppleva forskningsobjekten med känseln.
blogg10
Vandrande blad, en inte så svensk insekt som deltog på ForskarFredag.

Även levande exemplar av studieobjekt fanns fritt tillgängliga i blomkrukorna, om man kunde få syn på dem.

blogg11
Utställning med forskarnas egna bilder.
blogg12
Ett sätt att få besökarna att förstå parasitsteklars funktion.

I ett rum visades  forskarnas egna bilder från sin forskningsmiljö. Vackra fotografier, varvades med  illustrationer och avbildningar.

Forskarna hade i samma rum ställt fram fat med växter  som jordgubbar, grönsaker och kvistar från olika träd. Tillsammans med dessa doftande exempel fanns bilder på de insekter som lever i symbios med de specifika växterna. Dessutom fanns information om de parasitsteklar, som det forskas om på stationen, och som i sin tur lever av dessa insekter. Doften, färgerna och bilderna gav en tydlig och överskådlig bild av komplexiteten, samverkan och betydelsen av forskningsområdet för oss alla och vår natur.

De inte så unika exemplaren av tvåvingar, ”vanliga” flugor, hade avbildats på ett lite mer ovetenskapligt och humoristiskt sätt.

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb. Station Linné lyckades locka en bred publik, både vad gäller ålder och intressen, och kommunicerade sin verksamhet och vardag som forskare på ett effektivt och bra sätt under 2014 års forskarnatt!

blogg13
ForskarFredag-humor

Läs mer om 2014 års ForskarFredag här: http://forskarfredag.se/succe-fredagsmys-med-forskare/

Förutom öppna hus var en av de mest lyckade aktiviteterna på många orter att Låna en forskare”. Titta gärna på Högskolan i Borås film här: 840 barn fick svar på vad en forskare gör 

Kommande arrangemang


Senaste VA-nyheterna

Förteckning över våra projektKontakt

Lotta W Tomasson

Tel 0707289720

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *