VA samordnar lobbying i EU

VA kommer att koordinera påverkansarbetet för att öka det svenska deltagandet i Horisont 2020:s delprogram Science with and for Society (SwafS).

Syftet med den så kallade nationella påverkansplattformen är att samla svenska aktörer inom SwafS olika delområden (Gender equality, RRI (Responsible Research and Innovation) Governance, Public engagement, Science education, Ethics och Open science) och tillsammans hitta kanaler och sätt att påverka utformningen av framtida arbetsprogram och utlysningar inom Horisont 2020. I projektet ingår en rad organisationer, myndigheter, forskningscentrum och enskilda forskare. Tillsammans vill vi ta fram en handlingsplan för hur vi konkret kan påverka kommande utlysningar.

Projektet startar efter sommaren och sträcker sig till våren 2015. Det finansieras av EU-Sam, som består av myndigheterna VINNOVA, Forte, Formas, Vetenskapsrådet, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen.

Om du vill veta mer om projektet, eller kanske ingå i det, välkommen att höra av dig till Maria Hagardt, internationell expert Vetenskap & Allmänhet, 070-265 81 33 eller [email protected].


Lägg till en kommentar