VA anordnar studentparlament om den hållbara staden

Hur tar vi oss runt i våra städer i framtiden – i elbilar? Med raketryggsäckar? Och på vilka sätt måste städerna förändras för att kunna försörja en allt större befolkning och samtidigt klara klimatförändringens utmaningar i form av översvämningar, värmeböljor och åskstormar?


Vetenskap & Allmänhet, VA, anordnar ett studentparlament om den hållbara staden den 8 −10 april i samarbete med Thorildsplans gymnasium. Fem av de svenska eleverna får åka till European Youth Science Parliament i Köpenhamn i juni.

Ett studentparlament samlar ett hundratal ungdomar i åldrarna 16–19 år för att debattera utmanande frågor om vetenskap och forskning. Elever från Thorildsplans gymnasium i Stockholm deltar i ett av 19 studentparlament som äger rum runtom i Europa under 2013–2014 för att debattera ”The future of our city” – vår stads framtid.

– I arbetet kring ungdomsparlamentet ser vi en entusiasm och en kreativitet hos eleverna som ibland inte kommer fram i skolvardagen. Dessutom är det valår och många av våra elever är förstagångsväljare – kanske funderar de därför lite extra på framtiden, säger Anna Johansson, lektor på Thorildsplans gymnasium.

Under de inledande två dagarna arbetar eleverna i grupper kring utmaningar för framtidens städer. De samtalar med inbjudna forskare och experter och diskuterar gruppens ställningstagande i frågor.

– Jag ser fram emot att få diskutera med ungdomarna vad forskningen kan bidra med i de här frågorna. Just när det gäller klimatfrågan är det jätteviktigt att den unga generationen engagerar sig, säger forskaren Karin Mossberg Sonnek från FOI, som medverkar som expert i delområdet City. Climate. Change.

Den tredje dagen består av parlamentarisk debatt där eleverna försvarar sina ställningstaganden, angriper motståndarnas argument, deltar i öppen debatt, sammanfattar och slutligen röstar fram sina motioner. Debatten i Stockholms ungdomsparlament äger rum den 10 april i Landstingssalen i Landstingshuset i Stockholm, där parlamentets motioner slutligen överlämnas till Per Ankersjö, stadsmiljöborgarråd i Stockholm.

– Genom ungdomsparlamentet får eleverna pröva på demokratiskt beslutsfattande; de får debattera, förhandla och samtidigt utveckla sina kunskaper om forskning och vetenskap i dialog med forskare, säger Anders Sahlman på Vetenskap & Allmänhet, som arrangerar det svenska ungdomsparlamentet.

En europeisk final kommer att hållas under Europas största forskningskonferens, Euroscience Open Forum (ESOF), i Köpenhamn i juni. Vid varje ungdomsparlament kommer en jury att utse fem elever som får resa till ESOF för att delta i finalen.

Det svenska ungdomsparlamentet arrangeras med stöd från forskningsrådet Formas. European Student Parliaments samordnas av den tyska organisationen Wissenschaft im Dialog med stöd från Robert Bosch Stiftung. Medverkande processledare kommer från organisationen EYP Sverige.

Läs mer om det europeiska projektet på www.student-parliaments.eu
För mer info kontakta Anders Sahlman, projektledare VA


Lägg till en kommentar