Lär känna media! – seminarium för forskare i Umeå

Var tillgänglig, förenkla, blogga och säg ja till journalister! Det var några av råden till det 40-tal forskare som deltog i ett seminarium i Umeå den 11 mars om hur nyhetsmedia fungerar.

− Medverkar inte ni forskare som är experterna i media kanske någon annan gör det i ert ställe. Och då kanske inte gör det lika bra som ni hade gjort, inledde Anna Maria Fleetwood, chef för externa relationer vid Vetenskapsrådet.

Med seminariet ville arrangörerna Vetenskapsrådet, VINNOVA, forskningsråden Formas och Forte samt Umeå universitet och Vetenskap & Allmänhet förse forskare med argument och motivation till att öka kontakterna med journalister.

Karin Wikman, pressansvarig vid Umeå universitet, berättade om hur kommunikationsavdelningen kan stödja forskarna och visade exempel på forskning vid universitetet som fått stort genomslag, bland annat rön om hur fiskar påverkas av läkemedelsrester i vattnet. Pressmeddelandet resulterade i hundra intervjuer och internationell uppmärksamhet.

Pierre Martin, reporter vid Vetenskapsradion, talade om utmaningen att förmedla forskning i radio. Helst ska syfte, slutsats, metod, kritik från andra forskare och varför forskningen är viktig hinna avhandlas på två minuter.

− Vi sållar och granskar i snabbt tempo. Det är en utmaning men ger också en kick att ständigt sätta sig in i nya saker.

Vetenskapsredaktionen vid Sveriges Radio tar ofta hjälp av experter som bedömer forskningsrön och hjälper journalisterna att ställa de vassa frågorna.

Personlig kontakt hellre än pressmeddelande
Både Vetenskapsredaktionen och nyhetsbyrån TT får mängder av pressmeddelanden varje dag. Ett pressmeddelande kan bidra till att journalisterna får upp ögonen för en viss forskning men sänker samtidigt deras nyfikenhet eftersom många får ta del av samma information.

Magnus Persson, nyhetschef vid TT, rådde deltagarna att hellre ta kontakt med en enskild redaktion än att sända ut pressmeddelanden.

TT rapporterar främst om naturvetenskap, och om forskning som upplevs angelägen och berör många.
− Journalistikens roll blir allt viktigare nu när folk påstår vad som helst i sociala medier, sade Magnus Persson.

Stefan Jansson, professor vid Umeå Plant Science Centre, berättade om och hur han ofta medverkar i samhällsdebatten. Han har bland annat samlat 41 av Sveriges växtforskare till ett gemensamt inlägg på DN Debatt om att lagstiftningen kring genteknik i deras tycke är så restriktiv att den hindrar ett hållbart jord- och skogsbruk.

Formulera forskningsresultat i en mening!
Sociala medier ger forskare nya möjligheter att lyfta fram både sina åsikter och sin forskning.

− En blogg är en egen arena där forskare enkelt kan uttrycka sig och texterna inte måste vara perfekta, sade Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet och själv bloggare.

− Att blogga om sitt forskningsresultat är en träning i att sammanfatta det för andra.

I samtalen mellan de medverkande och deltagarna förmedlades en rad praktiska tips, som att filmklipp, foton och illustrationer kan vara bra komplement för att förklara nya rön.

Magnus Persson rådde forskarna att vara tillgängliga, alltid tacka ja och ha personliga relationer med journalister.

− Förenkla och sätt en rubrik som ”säger allt”. Det är också bra om det finns en berättelse och förstås något nytt att förmedla, sade Pierre Martin.

Stefan Jansson instämde i vikten av att hitta berättelser. Han berättade om ett pressmeddelande om ”Granen från Köttsjön som blir internationell forskarkändis” som genererat stor uppmärksamhet.

− Försök formulera ditt forskningsresultat i en mening! Och för att bli bra på att kommunicera, träna på dina barn och vänner! rådde Stefan Jansson.

Elza Dunkels hade ett liknande tips:

− Fundera igenom vad du vill ha sagt på 30 sekunder!

− Jag tycker själv att det är väldigt roligt att arbeta ihop med medier och hoppas att seminariet bidrar till att fler kommer att upptäcka det, avslutade moderatorn Mattias Lundberg, docent i psykologi vid Umeå universitet.

Cissi Askwall

Se seminariet i sin helhet:

Ta del av presentationerna som visades:
Elza Dunkels (pdf-format)
Stefan Jansson (pdf-format)
Magnus Persson (pptx-format)


Lägg till en kommentar