VA bidrar till nationella reformprogrammet för 2014

EU:s tillväxtagenda Europa 2020 har fokus på att lösa vår tids stora samhällsutmaningar. Forskningen har en nyckelroll i den uppgiften och allmänhetens stöd är avgörande för de strategiska satsningar som Europa 2020 kräver. Genom att ge olika grupper möjlighet till dialog med forskare bidrar VA till målen i Europa 2020.

I april varje år ska medlemsstaterna skicka in nationella reformprogram till EU-kommissionen som redogör för genomförandet av Europa 2020-strategin i den nationella politiken. VA bidrog med en bilaga till 2013 års återrapportering och gör det även i år.

Bättre villkor för forskning

I skrivelsen till Statsrådsberedningen lyfter VA fram hur föreningen kan bidra till att uppfylla två målsättningar i Europa 2020: forsknings- och utvecklingsmålet samt utbildningsmålet.

EU:s arbete med ansvarsfull forskning och innovation ligger nära VAs ändamål: att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Både föreningens kunskapsbyggande och dialoginriktade aktiviteter bidrar även till att förbättra villkoren för forskning och forskare.

Ungas intresse för högre utbildning ökar

Utbildningsmålet har varit särskilt aktuellt för VA de senaste åren i och med projektet Skola möter vetenskap. Genom att undersöka och lyfta vetenskapens roll i skolan bidrar VA till att öka intresset både för högre utbildning och forskning bland barn och ungdomar och för vetenskapligt förankrade metoder och forskningsbaserad kunskap bland lärare och skolledare. Syftet är också att öka de ungas vetenskapliga förståelse och förmåga.

I VAs bidrag till reformprogrammet redovisas föreningens aktiviteter utifrån relevansen för de två målen i Europa 2020. Sveriges nationella reformprogram för 2014 offentliggörs i april. Ladda ner pdf här.

Wille Kuha


Lägg till en kommentar

0 kommentarer

  1. Så bidrar Sverige och VA till EU:s tillväxt | Vetenskap & Allmänhet |

    […] en tidigare artikel beskrivs hur VAs aktiviteter bidrar till forsknings- och utbildningsmålet. EU:s arbete med […]

    Svara