Sökes: Forskare som behöver mycket data

VA söker forskare som vill genomföra experiment med hjälp av tusentals skolelever i hela landet. Massexperimentet ska genomföras under några veckor i anslutning till vetenskapsfesten ForskarFredag den 26 september 2014.

De senaste fem åren har olika massexperiment varit en del av ForskarFredag. Förra året deltog 11 000 elever i alla åldrar i ett forskningsprojekt som undersökte höstlövens utveckling över landet och huruvida den påverkas av ett förändrat klimat. Projektet gav intressanta resultat och fick mycket uppmärksamhet i media.

Tidigare massexperiment har undersökt koldioxidhalter i klassrum, kylskåpstemperaturer och matsvinn, akustiken i klassrum och vilka platser och situationer som barn och ungdomar uppfattar som riskfyllda.

Inbjudan till skolor att delta i årets massexperiment bör gå ut före sommarlovet. Experimentet och resultaten bör vara klara före årets slut. VA hjälper sedan till med att framställa en populärvetenskaplig rapport om resultaten.

VA ansvarar för marknadsföring och för inbjudningar och kontakter med skolorna. Det finns medel avsatta för enklare utrustning liksom för viss ersättning till forskarna.

Är du eller känner du någon som kan vara intresserad?
Välkommen att kontakta projektledaren Lotta Tomasson ([email protected]) för mer information.

Läs mer om tidigare massexperiment på www.forskarfredag.se/massexperiment


Lägg till en kommentar