VA inleder EU-samarbete för mer ansvarsfull forskning och innovation

VA är svensk partner i ett nytt europeiskt projekt som omfattar 30 länder. Målet är att förbättra processerna för forskning och innovation. Arbetet kommer att ske i dialog med en rad samhällsaktörer.

Ansvarsfull forskning och innovation, RRI (Responsible Research and Innovation), är ett centralt begrepp inom EU-kommissionens nya ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020. Projektet RRI Tools startar i januari 2014 och kommer att ta fram praktiska verktyg och metoder för att uppmärksamma, träna på, genomföra och sprida RRI.

Verktygen ska designas i dialog mellan många aktörer, till exempel forskare, utbildningsaktörer, näringslivet och civilsamhället. Särskilt fokus läggs på beslutsfattare för att kunna påverka den framtida forskningspolitiken.

– Forskning måste ske för samhället och tillsammans med samhället. Att främja ansvarstagande forskning och innovation är avgörande för att möjliggöra ett europeiskt kunskapssamhälle. Därför vill vi skapa kreativa och kraftfulla verktyg för detta, säger Ignasi López Verdeguer, projektkoordinator och verksam vid la Caixa-stiftelsen i Spanien.

Projektet drivs av 26 aktörer med olika expertis och ska åstadkomma 19 centrum runt om i Europa. VA ansvarar för det svenska centrumet. I alla centrum kommer aktörer från olika samhällssektorer att arbeta tillsammans med forsknings- och innovationsprocesserna för att resultaten ska stämma överens med samhällets värderingar, behov och förväntningar. Centrumen kommer att använda och sprida verktygen vidare i Europa.

– Att överbrygga klyftan mellan forskning och samhälle är en utmaning. Allmänheten behöver involveras mer i beslut som gäller formen och inriktningen för forskning och innovation. Då kan vi åstadkomma en smart, inkluderande och hållbar tillväxt, säger Cissi Askwall, generalsekreterare VA. Vetenskap & Allmänhet.

Projektet pågår i tre år och finansieras med 7 miljoner euro från EU:s sjunde ramprogram. RRI-begreppet omfattar public engagement, formal and informal education to science, gender equality, ethics, the open access to scientific results och R&I governance.

För mer information och pressbilder, besök www.v-a.se, eller kontakta:
Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, 070-626 44 74, cissi(a)v-a.se
Karin Larsdotter, chefsutredare Vetenskap & Allmänhet, 070-255 38 91, karin(a)v-a.se


Lägg till en kommentar