Stjärnspäckad medborgardialog om EU

Medborgardialogen med EU:s kanske starkast lysande stjärna, EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding i Stockholm blev livlig. Många ville prata framtid inom EU, men forskning och innovation behöver också föras upp på dagordningen som framtidsfråga.

Europaåret för medborgarna firas under 2013 bland annat genom ett femtiotal medborgardialoger om EU:s framtid i medlemsländerna. Den demokratiska förankringen av besluten ska stärkas genom dialog politiker och medborgare emellan. Resultaten sammanställs av EU-kommissionen i en rapport.

Shaking the coconut tree

dialogmötet i Stockholms stadshus den 15 oktober hade Reding Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson och Europaparlamentarikern Olle Ludvigsson vid sin sida. En av deltagarna kritiserade de närvarande beslutsfattarna och menade att de ville omvandla dialogen till en rad twittervänliga kommentarer.

– Det handlar om att skaka kokospalmen om vi ska få fart på den europeiska debatten om jämställdhet, sade Reding.

På motsvarande dialog i Helsingfors släppte Reding formuleringar som ”get a Finn and you’ll win”.

Det är en utmaning att skapa en meningsfull diskussion med 350 deltagare; det fanns helt enkelt inte riktigt plats för de djuplodande analyserna. Kommissionen har strävat efter att ha en bra blandning av medborgare i olika åldrar och mötesformen passade särskilt bra för dem som har framtiden framför sig, alltså de unga.

Hur skapa ett inkluderande samtal

Man skulle kunna ifrågasätta det demokratiska värdet med dialogmötena då själva urvalsprocessen är tämligen selektiv och toppstyrd. Det räcker inte med att bevaka evenemanget i sex månaders tid och anmäla sig i tid utan du måste bli utvald av EU-kommissionen också enligt fastställda kvalifikationer.

Istället för ett gigantiskt dialogmöte per medlemsland skulle ett alternativ kunna vara ett rikligt antal regionala möten i respektive land. Det finns säkert många regionala EU-politiker eller andra EU-aktiva som gärna skulle ställa upp som dragplåster.

Ett upplägg som har fungerat väl är den nordiska modellen av EU-initiativet Researchers’ Night. I Sverige koordinerar och stöttar VA ett tjugotal regionala organisatörer som anordnar ForskarFredag aktiviteter runt om i Sverige.

Forskare får en andra chans

Skildra Europa är ett liknande initiativ där konstnärer, forskare, akademiker och andra EU-invånare tillsammans ska diskutera EU:s gemensamma historia, värderingar, symboler och kulturella aspekter. På så sätt vill man blåsa nytt liv i den europeiska andan. Under 2013 och 2014 anordnas tre möten och de kommer att ligga till grund för ”en ny berättelse om Europa”. Följ EU-kommissionens hemsida och Skildra Europa om du är intresserad av att delta.

VA satsar på ett nytt gränsöverskridande dialogprojekt

Forskning och innovation rymdes tyvärr inte i dialogen i Blå hallen. Men dialog mellan forskargemenskapen och övriga samhället är avgörande för EU:s framtid; för jobben, klimatet och hälsan. VA har varit en av aktörerna för att få delprogrammet Science With And For Society inom EU:s forskningsprogram Horisont 2020 på plats och välkomnar regeringens och EU-institutionernas anammande av denna del som inte fanns med i det ursprungliga förslaget till Horison 2020.

VA kommer att starta året 2014 i EUs tecken genom att delta i ett nytt gränsöverskridande EU-projekt där dialogen mellan forskarsamhället och det omgivande samhället står i fokus. Projektet RRI TOOLS syftar till att utveckla redskap och genomföra samtal om hur Responsible Research and Innovation bäst åstadkoms. Vi kommer att samarbeta med 19 noder i 30 länder bestående av organisationer från olika samhällssektorer; civilsamhälle, näringsliv, utbildning och forskning. Det är ett stort projekt med stora ambitioner och vi ser fram emot att engagera dig i det arbetet.

Wille Kuha


Lägg till en kommentar