Så stärker vi samverkan! – Delrapportering inför Almedalsveckan 2013

Att både forskning och samhälle gynnas av ömsesidig dialog och kunskapsutbyte är de flesta överens om. Men hur samverkan bäst stimuleras, mäts och belönas finns det många åsikter om. Därför har VA valt att inför Almedalsveckan 2013 presentera ett underlag om hur detta kan göras.

Det är en delrapportering i VAs pågående arbete med att undersöka möjliga system för att premiera samverkan. VA synliggör här utmaningar och analyserar tänkbara indikatorer som en grund för att mäta och stimulera samverkan.

Ladda ned rapporten


Lägg till en kommentar

0 kommentarer

  1. Så stärker vi samverkan – Almedalsseminarium & delrapportering | Vetenskap & Allmänhet |

    […] att undersöka möjliga system för att premiera samverkan. Denna delrapportering kan du ladda ner här. Där synliggör vi utmaningar och analyserar tänkbara indikatorer som en grund för att […]

    Svara
  2. Intensivt Almedalssamtal om att stärka samverkan | Vetenskap & Allmänhet |

    […] Samhället, forskarna och forskningen stärks av god samverkan. VA har kartlagt vilka system som används för att mäta och belöna samverkan, på olika lärosäten och i olika länder. Utifrån detta presenterade VA en ny delrapport med förslag för hur samverkan kan stärkas. Den kan laddas ner här. […]

    Svara