Vi dansar din avhandling

För första gången har doktorsavhandlingar framförts som dans i Sverige. Vid TCOs stora utbildningspolitiska konferens den 14 november gestaltades fyra avhandlingar i dans, och presenterades av sina författare i kortkort format.

Dance your PhD är en välkänd internationell tävling där doktorander iscensätter sin avhandling som dans. Vid TCO-konferensen Utbildning för ett bra liv anordnade VA och TCO gemensamt en liknande aktivitet för första gången i Sverige.

Som inledning på den svenska varianten Vi dansar din avhandling fick den kända statsvetaren och politiska kommentatorn Jenny Madestam sin forskning gestaltad som dans av dansgruppen Salto, under titeln En kompispappa eller en ytlig djuping partieliters ambivalenta partiledarideal. Därefter fick tre andra forskare sina avhandlingar gestaltade av dansgruppen. Efter varje dans fick publiken med hjälp av mentometerknappar gissa vilken av tre avhandlingstitlar de fått uppleva. Det visade sig att man röstade rätt varje gång!

Därefter presenterade respektive forskare sin avhandling på bara tre minuter. Det är ett koncept hämtat från den nya nationella tävlingen Forskar Grand Prix. I den tävlar forskare i att presentera sin forskning på ett så fängslande, inspirerande och pedagogiskt sätt som möjligt. Formatet var väl inövat eftersom forskarna nyligen deltagit i regionala deltävlingar inför finalen den fjärde december i Stockholm på Debaser Medis.

Stina Weststrand, Uppsala universitet, och vinnare av Forskar Grand Prix i Uppsala, berättade till exempel en humoristisk historia om hur hon blev kontaktad av en mosslummer som ville att hon skulle ta reda på varför denna växt finns i alla världsdelar. Resultatet blev avhandlingen Phylogeny, historical biogeography and phylogeography of Selaginella.

–  Att använda dans är ett fascinerande, underhållande och oväntat grepp för att nå ut och berätta om aktuell forskning. Därför tyckte vi det var intressant att prova konceptet och dessutom låta forskarna själva få berätta om sin forskning på ett kärnfullt sätt, säger Klas-Herman Lundgren, VA.

De andra medverkande forskarna var Martin Eriksson Crommert, Örebro universitet, och vinnare av Forskar Grand Prix i Örebro, liksom Lotta Palmstierna Einarsson, Stockholms universitet, som deltog i Forskar Grand Prix-tävlingen i Stockholm.

– Vi tycker att det är roligt att hitta på nya sätt att öka människors intresse för akademisk kunskap och verksamhet. De korta presentationerna visar att man kan berätta om en avhandling på ett kul sätt som till och med barn kan förstå. Att publiken dessutom gissade rätt alla tre gånger tyder också på att forskning åtminstone delvis går att gestalta i dans, säger German Bender, utredare med ansvar för TCOs konferens.

Titta på videoklipp från Vi dansar din avhandling:

IntroduktionLägg till en kommentar