VA till Borg: Glöm inte kunskapsutbytet!

Pressmeddelande 120920

Glöm inte att satsa på kunskapsutbytet mellan forskning och samhället i stort! Det är huvudbudskapet från Vetenskap & Allmänhet, VA, till regeringen utifrån budgetpropositionen för 2013.

I budgetförslaget finns 30 miljoner via Vinnova för att stimulera universitet och högskolor som ”arbetar med hög kvalitet i nyttiggörandet och samverkan med det omgivande samhället”. VA välkomnar satsningen, men menar att ytterligare medel behövs.

– 30 miljoner är en mycket liten del av den totala satsningen på forsknings- och utbildningsområdet. Eftersom forskningen bara kan uppnå sin fulla potential om den sker i dialog med det omgivande samhället är aktiv samverkan mellan forskare och samhälle avgörande för Sveriges framtid som kunskapsnation, säger Cissi Askwall, VAs generalsekreterare.

I budgetpropositionen står att ”Regeringens högskolepolitik syftar till att stärka såväl kvaliteten som samverkan med det omgivande samhället”. Samtidigt ser VA en risk för att medel främst går till samverkan som syftar till att utveckla produkter och tjänster.

– Ett bredare perspektiv på samverkan behövs. Det handlar om utbyte av kunskap, idéer och resultat, för att utveckla Sverige såväl ekonomiskt som demokratiskt och kulturellt. Dialogen gynnar också forskarna som får nya perspektiv, större kunskap och stärkt kompetens, säger Cissi Askwall.

Regeringen konstaterar att det inte finns någon tillgänglig samlad bild av lärosätenas samverkan. VA bidrar gärna till en sådan kartläggning.

Ytterligare satsningar på samverkan med det omgivande samhället kommer förhoppningsvis i den aviserade forsknings- och innovationspropositionen.

– Det är till exempel viktigt att utveckla metoder för att mäta och belöna lärosäten och forskare som ägnar sig åt dialog och samverkan. Regeringen anger att den avser att återkomma om sådana indikatorer. VA medverkar gärna i det arbetet, avslutar Cissi Askwall.

För mer information, kontakta:
Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, 070-626 44 74, [email protected]

Högupplösta bilder för publicering: www.v-a.se/om-va/press/pressbilder/

Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning – samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 80-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar. Se även www.v-a.se.


Kommentering är avstängd.