Myndigheternas kunskapsinhämtning bör ses över

Skapad:

2012-05-02

Senast uppdaterad:

2022-12-16

Sveriges statsförvaltning behöver forskningsbaserad och högkvalitativ kunskap. Men hur kunskapsinhämtningen sker, vem som genomför den och hur den används och sprids varierar mycket mellan myndigheterna. Det visar en studie som VA genomfört inom ramen för Kungl. Ingenjörsvetenskaps-akademiens projekt Agenda för forskning.

Kunskapsbaserad

Processerna för inhämtning av forskningsbaserad kunskap vid sju statliga myndigheter har undersökts. Vissa av dem har fokus på att vara ”kunskapsmyndigheter” (t.ex. Konjunkturinstitutet och Trafikanalys), medan andra har forskningsbaserad kunskapsinhämtning bara som en mindre del av en bredare verksamhet (t.ex. Trafikverket). Några av myndigheterna prioriterar att utföra arbetet internt för att höja kompetensen inom myndigheten, medan andra väljer att lägga ut kunskapsinhämtningen.

I slutsatserna konstateras bland annat att myndigheternas forskningsansvar behöver ses över och ansvaret för sektorsforskningen förtydligas, att erfarenhetsutbytet mellan myndigheter bör öka och att varje myndighet som utför eller lägger ut forskning bör ha ett organ som granskar dessa processer.

VA föreslår också att utvärderingsmetoder och återkopplingsprocesser från departement och regeringskansli till myndigheterna utvecklas, liksom myndigheternas arbete med att sprida den inhämtade kunskapen.

Resultaten presenteras i den kommande rapporten Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning.

Ta redan nu del av en sammanfattning av resultaten.

Läs mer om Agenda för forskning här.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *