Ökande klyfta i förtroendet för forskning

Pressmeddelande 120321

Förtroendet för forskare och forskning har minskat under de senaste tio åren. Skillnaderna i attityder blir allt större mellan högutbildade och lågutbildade. Det framgår av en ny analys av de undersökningar Vetenskap & Allmänhet, VA, gör i samarbete med SOM-institutet.

Forskningsprojektet Vetenskapen i Samhället (ViS) under ledning av professorerna Sören Holmberg och Lennart Weibull har i samarbete med SOM-institutet och VA studerat hur förtroendet och viljan att satsa på forskning förändrats 2002–2010.

Förtroendet för hur forskare sköter sitt arbete har minskat, framför allt bland äldre, lågutbildade och kvinnor. Förtroendet för forskning inom de olika fakultetsområdena ligger generellt sett stabilt men ökar bland de yngsta och de högutbildade, samtidigt som förtroendet tydligt minskar bland de äldsta och de lågutbildade.

– Det är oroväckande att skillnaderna i synen på forskning ökar. Vi behöver arbeta mer för att engagera hela samhället i kunskapsutvecklingen, säger Karin Hermansson, kanslichef VA och ansvarig för föreningens studier.

Bland de olika riksdagspartiernas sympatisörer har förtroendet för forskning minskat mest bland socialdemokrater och kristdemokrater, medan miljöpartisters och vänsterpartisters förtroende har ökat mest.

Allra störst genomsnittligt förtroende för forskning har folkpartister (där 23 procent har mycket stort förtroende), därnäst miljöpartister (21 procent), vänsterpartister och moderater (20 procent). Centerpartister och socialdemokrater ligger på 15 procent och sverigedemokrater på 12 procent.

Andelen svenskar som vill satsa på spetsforskning inom olika fält har minskat på flera områden, framför allt bland dem med låg utbildningsnivå. Förändringarna är små, men trenden tydlig. Mest villiga att satsa på spetsforskning är miljöpartister och minst angelägna är sverigedemokrater.

– Ju högre forskningsförtroende, desto mer vill man satsa på spetsforskning, och omvänt. Förtroendet ska alltså helst inte tappas om vi vill att svenska folket ska fortsätta stödja en offensiv forskningspolitik, säger Sören Holmberg, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och SOM-institutet.

Studien omfattar årligen 3 000 svenskar och är en del av SOM-undersökningen (Samhälle Opinion Massmedia) vid Göteborgs universitet. Analysen presenteras vid en konferens på onsdagen då VA firar tioårsjubileum.

För mer information, ta del av rapporten Vetenskapen i samhället under ett decennium – en analys av SOM-undersökningarna 2002–2010 eller kontakta:
Karin Hermansson, kanslichef VA, 070-867 66 77, [email protected]
Cissi Askwall, generalsekreterare VA, 070-626 44 74, [email protected]

Högupplösta bilder för publicering:
www.v-a.se/om-va/press/pressbilder/

Vetenskap & Allmänhet, VA, vill främja dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning som engagerar. VA utvecklar också ny kunskap om relationerna forskning – samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 80-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar. Se även www.v-a.se


Kommentering är avstängd.