Verktygslåda för forskningskommunikation

Själva verktygslådan finns på www.kommuniceraforskning.se

Här kan ni ladda ut en utskriftsbar version i pdf-format.

Verktygslådan vill ge inspiration och förslag på olika aktiviteter för att kommunicera forskning. Utgångspunkten är aktiviteter som genomförts under vetenskapsfesten ForskarFredag under åren 2005-2014 (se ForskarFredag.se).

ForskarFredag har samordnats nationellt av Vetenskap & Allmänhet, VA, sedan 2006 som en del i EU-initiativet Researchers’ Night.

Produktionen är gjord av VA med stöd av Vetenskapsrådet och EU-kommissionen.Lägg till en kommentar