Månadens VA-grafik december 2011

Använd gärna månadens diagram och sprid det, men glöm inte att ange VA som källa.

Bakgrundsinformation och källor finns i VA-barometern 2011 som ni hittar här.


Lägg till en kommentar