Centerpartiet debatterar för ökad samverkan

Annie Lööf och Ulrika Carlsson från Centerpartiet har nyligen skrivit en debattartikel om samverkansfrågan i Länstidningen Södertälje under rubriken ”Främja lärosätenas samverkansroll”.

De skriver bland annat följande i artikeln:

”Att stärka kvaliteten inom den högre utbildningen är grundläggande. Men den senaste tidens debatt skickar signaler att statens forskningsresurser endast ska premiera etablerad forskning och storskaliga lösningar.”

”Visst är det viktigt att satsa på excellens, men vi måste också få fram nya samverkansmodeller mellan akademi och näringsliv. Att kunskap, forskning och innovativa miljöer finns över hela landet är centralt om Sverige ska klara sig i den globala konkurrensen.”

”Det finns ingen naturlag som säger att de bästa idéerna kläcks på ett fåtal platser. Sveriges lärosäten har flera viktiga uppgifter. Det handlar om att bedriva kvalitativ högre utbildning och forskning, men också att vara en aktör för utveckling och nyttogörande i samarbete med näringsliv och samhälle. Denna samverkan är många gånger de nyare lärosätenas bästa gren.”

”…Centerpartiet föreslår därför att samverkan och nyttogörande av forskning införs som nya kvalitetskriterier vid fördelning av anslag.”

”Från Centerpartiets sida kommer arbetet med klusterverksamhet därför vara en viktig komponent att slå vakt om i regeringens fortsatta arbete.”

Jag tycker det är spännande att se att Centerpartiet nu ger sig in i diskussionerna inför forsknings- och innovationspropositionen och att de lyfter vikten av samverkansaspekten. Det är uppfriskande och lovande i en annars ganska snäv debatt. Möjligen saknar jag några skrivningar i artikeln om de aspekter av samverkansuppgiften som inte är knutna till näringslivet (t.ex. dialog med medborgarna och effekter på samhället i stort). Det får gärna utvecklas vidare i framtida utspel.

Det går också att notera att Centerpartiet tydligt tar en annan vinkel än vad Jan Björklund gjorde i sin debattartikel om framtidens högskolelandskap. Det öppnar för en intressant diskussion till våren.

Nu inväntar jag självklart med spänning fler forskningspolitiska utspel från partierna.

Vi på Vetenskap & Allmänhet arbetar för närvarande med ett eget inspel till departementet inför propositionen. Vi har också tidigare under året skrivit en rapport på uppdrag från Utbildningsdepartementet om samverkan. Den går att ladda ner här.

/Herman


Lägg till en kommentar