Vad är egentligen Horizon 2020?

”Horizon 2020” är ett begrepp som vi nog kommer att få höra mer om framöver. Det är nämligen det nya namnet på EUs framtida finansieringsprogram för all forskning och innovation, ”Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation”. Det är alltså under det namnet som arbetet med det åttonde ramprogrammet fortsätter.

Programmet kommer att träda i kraft den 1 januari 2014, när FP7 avslutats den 31 december 2013. Det är inte heller bara ett nytt namn för samma typ av program. Istället kommer det att vara ett nytt finansieringssystem som täcker all finansiering inom forskning och innovation som nu fås genom ”the Framework Programme for Research and Technical Development, ”the Competitiveness and Innovation Framework Programme” (CIP) och ”the European Institute of Innovation and Technology” (EIT).

Kommissionen utlovar dessutom ett fokus på globala utmaningar, mindre byråkratiska hinder och enklare access till program och deltagande.

Namnet togs fram i en omröstning mellan olika förslag som EU:s medborgare kunde skicka in. ”Horizon 2020” slog då ”Imagine 2020” och ”Discover 2020” i slutomröstningen.

Läs mer här om ni är intresserade.

/Herman

 

 

 


Lägg till en kommentar